Bijstand zelfstandigen

Zelfstandigen kunnen in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering volgens het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Het gaat om:

  • Gevestigde zelfstandigen in tijdelijke financiële problemen.
  • Startende zelfstandigen.
  • Oudere zelfstandigen met een niet levensvatbaar bedrijf.
  • Zelfstandigen die hun bedrijf willen beëindigen.

Meldingsformulier ZWI

Voor vragen of het indienen van een aanvraag Bbz kunt u terecht bij Uitvoeringsorganisatie BBS. U kunt via het online meldingsformulier zorg, werk en inkomen (ZWI) uw vraag stellen. U heeft hiervoor DigiD nodig.

Inloggen met DigiD Meldingsformulier ZWI

Geen DigiD

Heeft u geen DigiD? Dan kunt u ook een melding doorgeven zonder DigiD. Uw persoongegevens zijn dan niet vooraf ingevuld.

Melding zorg, werk en inkomen zonder DigiD.

Binnen 2 werkdagen neemt Uitvoeringsorganisatie BBS contact met u op.

IOAZ-uitkering

Wanneer u als oudere of gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandige, uw onderneming moet beëindigen kan de IOAZ een oplossing zijn. Dit is de wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ).

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een IOAZ-uitkering? De voorwaarden IOAZ-uitkering oudere gewezen zelfstandigen staan op de website van het Rijksoverheid.

IOAZ aanvraag

De IOAZ aanvraag moet u indienen voordat u daadwerkelijk met het bedrijf stopt. Bij de IOAZ wordt het vermogen tot een bepaald bedrag vrijgelaten. Voor informatie of het indienen van een aanvraag kunt u terecht bij Uitvoeringsorganisatie BBS.

Zie hierboven: Meldingsformulier ZWI.