Regeling voor ondernemers

Bent u ondernemer en maakt u gebruik van de Tozo-regeling of de TONK? Deze is per 1 oktober 2021 definitief afgelopen.

Heeft u aansluitend toch nog financiële ondersteuning nodig? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een uitkering via de Tijdelijke Bbz regeling, deze is geldig van 1 oktober 2021 tot 1 april 2022.

De Tijdelijke Bbz regeling is vergelijkbaar met Tozo, maar is niet hetzelfde. Een verschil tussen de Bbz regeling en Tozo is dat u meer informatie over uw situatie en uw bedrijf moet aanleveren. Ook onderzoeken wij of uw bedrijf levensvatbaar is.

Krijgikbbz.nl

Controleer eerst via de website www.krijgikbbz.nl of u hiervoor in aanmerking komt (Bbz-check).

Heroriëntatie voor de zelfstandig ondernemer

Heeft u vragen over hoe u verder wilt als ondernemer of in loondienst? Meldt u zich dan bij het Geldloket te Amersfoort, www.geldloket.nl.

Met u wordt geïnventariseerd welke ondersteuning nodig is. Dit kan bijvoorbeeld gaan om coaching, advies bij betalingsachterstanden of mogelijk hierdoor ontstane schulden, bij- of omscholing, bemiddeling richting werk of misschien zelfs wel bedrijfsbeëindiging.

U kunt uw mogelijkheden vrijblijvend verkennen.

Procedure Tijdelijke Bbz regeling

Stap 1: U doet een melding via het online meldingsformulier zorg, werk en inkomen (ZWI). U heeft hiervoor DigiD nodig.

Meldingsformulier ZWI

Geen DigiD

Heeft u geen DigiD? Dan kunt u ook een melding doorgeven zonder DigiD. Uw persoonsgegevens zijn dan niet vooraf ingevuld.

Melding zorg, werk en inkomen zonder DigiD

Stap 2: Als wij uw melding hebben ontvangen wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek met een van onze Bbz Specialisten.

Stap 3: Tijdens dit gesprek wordt uw persoonlijke situatie besproken en krijgt u aanvraagformulieren mee. Het vervolg van de aanvraagprocedure zal in dit intakegesprek met u besproken worden.