Inkomensondersteunende regelingen

Wanneer u moet rondkomen van een minimum inkomen, heeft u mogelijk recht op extra vergoedingen. Dit worden inkomensondersteunende regelingen genoemd. Een inkomen op of rond het bijstandsniveau wordt als minimum inkomen gezien. Inkomensondersteunende regelingen zijn:

Bijzondere Bijstand

Bijzondere bijstand is een vergoeding voor bijzondere of extra kosten. De kosten moeten wel noodzakelijk zijn. Hoe hoog de bijzondere bijstand is, hangt af van het soort kosten dat u maakt. In sommige situaties krijgt u de vergoeding in de vorm van een lening. Wij gaan altijd uit van de goedkoopst passende oplossing. U moet de aanvraag bijzondere bijstand indienen vóórdat de kosten zijn betaald. Als u een uitkering ontvangt van Uitvoeringsorganisatie BBS dan kunt het aanvraagformulier (pdf, 41 kb) hier downloaden en uitprinten. Ontvangt u geen uitkering van Uitvoeringsorganisatie BBS vraag dan een formulier aan via het online meldingsformulier. Een medewerker van BBS zal dan telefonisch contact met u opnemen om na te gaan of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand.

Vergoeding Eigen Risico

Inwoners van de gemeente Baarn en Soest met een laag besteedbaar inkomen kunnen het eigen risico van de zorgverzekering 1x per jaar declareren bij Uitvoeringsorganisatie BBS. Voorwaarde is dat u een minimaal Eigen Risico moet betalen van € 100,-. Wij vergoeden tot het maximale eigen risico van € 385,-. Het aanvraagformulier 2019 kunt u downloaden en met de gevraagde bewijsstukken inleveren bij Uitvoeringsorganisatie BBS.

Individuele Inkomenstoeslag

Heeft u 3 jaar achter elkaar een inkomen op bijstandsniveau en bent u jonger dan de AOW leeftijd? Dan komt u misschien in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag. Dit is een extra toeslag die u 1 keer in de 12 maanden kunt krijgen.

Voorwaarden

Zowel u als uw partner moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U woont in Baarn, Bunschoten of Soest
  • U heeft 3 jaar of langer een laag inkomen (100% bijstandsnorm)
  • U heeft geen uitzicht op een beter inkomen en heeft hiervoor voldoende aan gewerkt
  • Uw vermogen is niet meer dan € 6.120,- als u alleenstaand bent of € 12.240,- als u een alleenstaande ouder bent of samenwoont
  • U bent geen student en u woont niet in een verpleegtehuis
  • U heeft een zelfstandig huishouden
  • U bent minimaal 21 jaar en heeft nog niet de AOW gerechtigde leeftijd bereikt

Kreeg u in 2018 individuele inkomenstoeslag?

Dan krijgt u dit jaar het aanvraagformulier thuis gestuurd waarmee u de regeling eenvoudig kunt aanvragen. U krijgt het aanvraagformulier ongeveer 1 jaar nadat u de individuele inkomenstoeslag kreeg in 2018. Voorbeeld: kreeg u de individuele inkomenstoeslag in juni 2018? Dan krijgt u dit jaar eind mei het formulier thuisgestuurd.

Wilt u de individuele inkomenstoeslag voor de eerste keer aanvragen? Dan kunt hier het aanvraagformulier downloaden en met de gevraagde bewijsstukken inleveren bij Uitvoeringsorganisatie BBS.

Minimaregelingen

Inwoners van Baarn met een laag inkomen kunnen via het declaratiefonds een vergoeding krijgen voor activiteiten op cultureel, maatschappelijk, sportief en recreatief gebied. U kunt een aanvraag indienen via het formulier op de website van de gemeente Baarn.

Inwoners van Soest kunnen via het minimafonds Soest een tegemoetkoming krijgen voor sociaal culturele activiteiten. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 130% van de bijstandsnorm. Daarnaast mag uw vermogen niet hoger zijn dan € 6.120,- als u alleenstaand bent en € 12.240,- als u gehuwd, samenwonend of een alleenstaande ouder bent.

Kwijtschelding

Als u een uitkering ontvangt, dan kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke- en waterschapsbelasting. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van uw gemeente.