Kinderopvang

Gaat u aan het werk en heeft u opvang nodig voor uw kinderen? Bij de belastingdienst kunt u een aanvraag indienen voor kinderopvangtoeslag.

Als u tijdens uw uitkering een re-integratie traject of het inburgeringstraject volgt, dan kunt u vergoeding van de kosten van kinderopvang bij Uitvoeringsorganisatie BBS vragen. Vraag uw klantregisseur naar de mogelijkheden.

Het gaat dan om een vergoeding voor peuterspeelzaal, dagopvang en voor buitenschoolse opvang.Alleen formele kinderopvang komt in aanmerking voor vergoeding. Dit wil zeggen, opvang voor kinderen van 0 - 4 jaar, buitenschoolse opvang voor kinderen die naar de basisschool gaan en opvang via een gastouderbureau.