Energietoeslag

Vanwege de stijgende energieprijzen is in 2022 een energietoeslag van € 1300 aan huishoudens met een laag inkomen beschikbaar gesteld om hen te helpen bij het betalen van de energierekening.

Het kabinet heeft in september vorig jaar aangekondigd dat de eenmalige energietoeslag van € 1.300 in 2023 opnieuw wordt uitgekeerd. Hiervoor wordt op dit moment een nieuw wetsvoorstel voorbereid. Naar verwachting vindt de invoering van deze wet plaats in juni 2023. U kunt hiervoor nu dus nog geen aanvraag indienen. Zodra dat wel mogelijk is, informeren wij u hierover op onze website.

Foutieve informatie in Baarnsche Courant en huis-aan-huis blad

In de Baarnsche Courant en het huis-aan-huis blad van 4 januari 2023 is per abuis aangegeven dat per 1 januari 2023 een nieuwe energietoeslag aangevraagd kan worden. Dit klopt niet! Zoals hiervoor beschreven moeten wij eerst wachten op de nieuwe wetgeving.

Vragen?

Heeft u vragen over de energietoeslag? Dan kunt u contact opnemen met Uitvoeringsorganisatie BBS via 035 – 609 3411.

Let op: het is niet meer mogelijk om de energietoeslag voor het jaar 2022 aan te vragen.