Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Verlenging van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Tozo is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Bent u zelfstandig ondernemer of zzp’er? En hebt u door het coronavirus financiële problemen gekregen? Dan kunt u misschien Tozo levensonderhoud en/ of een bedrijfskrediet aanvragen.

Tozo 3

Vanaf 1 oktober is Tozo 3 van toepassing. Deze geldt van 1 oktober tot en met 31 maart 2021. Voor Tozo 3 moet u een nieuwe aanvraag indienen. Ook als u eerder een aanvraag voor Tozo 1 of 2 heeft ingediend.

Voorwaarden Tozo:

 • gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
 • woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
 • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
 • voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • is vóór 17 maart 2020, 18.45 uur gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
 • woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

Wat zijn de voorwaarden om verlenging van de Tozo te krijgen?

Alle voorwaarden die golden voor uw eerdere aanvraag, gelden nu ook. Maar er is ook iets veranderd:

 • Het inkomen van uw partner (als u die heeft) telt ook mee;
 • Geen aanvraag mogelijk met terugwerkende kracht

Het inkomen van uw partner (als u die heeft) telt ook mee

Heeft u een partner? Dan telt voor de verlenging van de uitkering ook het inkomen van uw partner mee. U verklaart dat uw gezinsinkomen (van u en uw partner samen) onder het voor u geldende sociaal minimum (echtpaar/ samenwonenden ca. €1.512,90 en alleenstaande (ouder) ca. €1.059,03) ligt. Het gaat om inkomen uit werk in loondienst, een uitkering of inkomsten uit een eigen bedrijf of beroep van uw partner. Heeft u samen met uw partner meer inkomen dan het sociaal minimum? Dan krijgt u geen verlenging van uw Tozo-uitkering. Heeft u samen een inkomen onder het sociaal minimum? Dan heeft u wel recht op verlenging. De uitkering is dan een aanvulling op uw netto gezinsinkomen.

Geen aanvraag mogelijk met terugwerkende kracht

Tozo 3 kan, in afwijking van Tozo 1 en Tozo 2, niet over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht worden aangevraagd.

Vanaf 1 december 2020 kan de uitkering levensonderhoud op basis van Tozo 3 aangevraagd worden vanaf de 1e van de maand waarin de aanvraag is gedaan. Vraagt u bijvoorbeeld een uitkering voor levensonderhoud aan op 15 december 2020, dan kan kunt u deze uitkering met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 december 2020.

Het is met ingang van 1 december 2020 niet langer mogelijk om nog een uitkering aan te vragen met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober.

Tozo 1

 • Tozo 1 kon u aanvragen tussen 1 maart tot en met 31 mei 2020
 • Deze kunt u niet meer aanvragen
 • Het inkomen van uw partner wordt niet meegeteld

Tozo 2

 • Tozo 2 kon u aanvragen tussen 1 juni tot en met 30 september 2020
 • Bij Tozo-levensonderhoud wordt het inkomen van uw partner wel meegeteld

Voor meer informatie zie hieronder:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tozo/wat-en-voor-wie