Tozo

Verlenging van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Tozo is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Bent u zelfstandig ondernemer of zzp’er? En hebt u door het coronavirus financiële problemen gekregen? Dan kunt u misschien Tozo levensonderhoud en/ of een bedrijfskrediet aanvragen.

Tozo 5

Vanaf 1 juli is Tozo 5 van toepassing. Deze geldt van 1 juli tot en met 30 september 2021. Voor Tozo 5 moet u een nieuwe aanvraag indienen. Ook als u eerder een aanvraag voor Tozo 1, 2, 3 of 4 heeft ingediend.

Voorwaarden Tozo:

  • Gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.
  • Woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland.
  • Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
  • Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend.
  • Voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
  • Is vóór 17 maart 2020, 18.45 uur gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep,
  • Woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

U kunt de uitkering alléén aanvragen als u door de coronacrisis in de financiële problemen bent gekomen, het totaal van uw gezinsinkomen onder het sociaal minimum i komt. Ook kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een lening voor bedrijfskapitaal als uw onderneming door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen is gekomen. Bent u om andere redenen in financiële problemen gekomen? Dan komt u niet in aanmerking voor deze regeling.

Vanaf Tozo 5 ligt de nadruk op het ondersteunen, activeren en stimuleren van zelfstandige ondernemers zodat zij zo snel mogelijk weer op eigen benen kunnen staan.

Meer informatie over Tozo:

Rijksoverheid Tozo