Corona: noodmaatregel voor ondernemers

Update maandag 30 maart De regering komt met een noodmaatregel voor ondernemers/zzp-ers.

Corona: noodmaatregel voor ondernemers

vrijdag 3 april 2020

 

Indien u reeds een aanvraag hebt gedaan vóór 3 april 2020, ontvangt u voor dit weekend het nieuwe aanvraagformulier per post. Bij het opstellen van het formulier waren wij noodgedwongen uitgegaan van de informatie die op dat moment beschikbaar was vanuit de Rijksoverheid. Echter is op 2 april jl. bekend geworden dat de informatie die, voorheen aanvankelijk niet nodig leek, nu toch vereist te zijn. Wij betreuren deze gang van zaken en bieden hiervoor onze excuses aan.

 

Corona: noodmaatregel voor ondernemers

Het kabinet wil in de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Daarom is een economisch noodpakket aangekondigd. Eén van de maatregelen is de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). Deze regeling ondersteunt zelfstandige ondernemers, onder wie zzp'ers, met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten.

Voor wie geldt deze regeling?

De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering. 

Meer specifiek gelden de volgende eisen:

  • gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
  • woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
  • Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
  • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
  • voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • is vóór 17 maart 2020, 18.45 uur gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
  • woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

Om mogelijk in aanmerking te komen voor deze noodmaatregel, kunt u hier het aanvraagformulier downloaden.

Stuur of breng het aanvraagformulier samen met de gevraagde bewijsstukken naar:

Uitvoeringsorganisatie BBS

T.a.v. noodmaatregel zzp-er

Postbus 2000

3760 CA Soest

Er staat een brievenbus bij de ingang waar u deze documenten in kan doen.

Of mail naar: noodmaatregelzzp@bbsuo.nl

LET OP!  Het  is echt NOODZAKELIJK dat u de documenten opslaat als PDF voordat u deze naar ons mailt. Mocht dit niet lukken dan langskomen en afgeven in onze brievenbus. Onze voorkeur is per mail in PDF aanleveren.  

In verband met de enorme drukte, willen wij u erop attenderen om goed te kijken naar de gevraagde bewijsstukken. Helaas merken wij dat niet alle gevraagde bewijsstukken worden meegestuurd, hierdoor wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen en vertraagt dit uw proces. Wij verzoeken echter om de documenten in COMPLEETHEID aan te leveren en in PDF (!!!) te mailen.

LET OP!! Indien u gevraagd wordt om het ontbrekende bewijsstuk(ken) op te sturen, graag ALLE DOCUMENTEN OPNIEUW IN PDF(!!!) op sturen.  

Zodra wij het aanvraagformulier met de gevraagde bewijsstukken in COMPLEETHEID hebben ontvangen, wordt zo snel mogelijk, nadat de inhoud van de noodmaatregel bekend is, met u contact opgenomen.

Ons streven is om vervolgens binnen enkele weken het gehele aanvraag- en, indien van toepassing, uitbetalingsproces te hebben afgerond.

Heeft u als ondernemer of zzp-er nog meer vragen over de financiële maatregelen, dan verwijzen wij u naar de onderstaande link:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/financiele-maatregelen

Heeft u dringende vragen of direct hulp nodig, dan kunt u tussen 8.30 en 12.30 uur bellen naar (035) 609 3411. Wij verzoeken u om niet naar BBS toe te komen, teneinde het aantal fysieke contacten zoveel mogelijk te beperken.

Naar overzicht