Eenmalige Energietoeslag

Eenmalige Energietoeslag 2022

Gas en elektriciteit worden steeds duurder. Veel mensen kunnen hun energierekeningen moeilijker betalen. Daarom helpt de overheid mensen met een laag inkomen. Dat doen we met de energietoeslag.

 

Extra energietoeslag van € 500

Deze week kondigde het kabinet aan, dat de energietoeslag mogelijk met € 500 wordt verhoogd. We krijgen hier veel vragen over. We begrijpen dat u graag meer informatie wilt. Op dit moment kunnen we niet meer duidelijkheid geven. Het rijk heeft namelijk nog geen besluit genomen over deze verhoging. Weten we meer? Dan leest u dit hier.

 

De energietoeslag van € 800: misschien komt u ook in aanmerking

De huidige energietoeslag is een bedrag van € 800 netto per huishouden. Dit is een eenmalige bijdrage voor uw energiekosten. U kunt hiervoor nog steeds uw aanvraag doen. Benieuwd of u in aanmerking komt? Kijk of u aan onderstaande voorwaarden voldoet.

 

Voorwaarden

U heeft recht op de toeslag als u:

  • Een zelfstandig huishouden voert (u bent huurder);
  • 21 jaar of ouder bent;
  • in de gemeente Baarn, Bunschoten of Soest woont;
  • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft;
  • u de 3 maanden voorafgaand aan datum aanvraag een laag inkomen moet hebben gehad. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan het voor uw situatie geldende bedrag per maand i.

 

i Inkomensgrenzen Baarn/Soest per maand exclusief vakantietoeslag, 130% van de bijstandsnorm (normbedragen juli 2022):

Gezinssamenstelling  21 jaar tot AOW-leeftijd     Vanaf AOW-leeftijd

Alleenstaand                                    € 1.360,75                     € 1.513,71

Samenwonend/getrouwd             € 1.943,93                     € 2.050,54


i Inkomensgrenzen Bunschoten per maand exclusief vakantietoeslag, 120% van de bijstandsnorm (normbedragen juli 2022):

Gezinssamenstelling    21 jaar tot AOW-leeftijd     Vanaf AOW-leeftijd

Alleenstaand                                      € 1.256,08                   € 1.397,27 

Samenwonend/getrouwd               € 1.794,40                   € 1.892,81

 

U heeft geen recht op de energietoeslag als u een laag inkomen heeft, maar:

  • 18, 19 of 20 jaar oud bent; of
  • student bent en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt; of
  • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen); of
  • géén zelfstandig huishouden voert;
  • alleen op een briefadres staat ingeschreven in uw gemeente.

Voldoet u aan de voorwaarden? En geldt geen van bovenstaande situaties voor u? Vraag dan de energietoeslag aan!

Aanvraagformulier downloaden

Doe uw aanvraag vóór half november 2022 en lever deze in bij Uitvoeringsorganisatie BBS, antwoordnummer 120, 3760 VB  Soest, of op Raadhuisplein in de brievenbus bij ingang BBS Zorg, Werk en Inkomen. De toeslag wordt alleen uitgekeerd in 2022.

 

U kunt het aanvraagformulier hieronder downloaden.

Aanvraag eenmalige energietoeslag (pdf, 218 KB)

Vragen of hulp nodig bij het aanvragen?

Bij vragen over de energietoeslag kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 035-6093411.