Energietoeslag

Energietoeslag 2023

Het kabinet heeft op 20 september 2022 aangekondigd dat de eenmalige energietoeslag van €1.300,- in 2023 opnieuw wordt uitgekeerd. U kunt hiervoor nog geen aanvraag indienen. Als hier meer over bekend is, informeren wij u hierover op onze website.

Energietoeslag 2022

Gas en elektriciteit worden steeds duurder. Veel mensen kunnen hun energierekeningen moeilijker betalen. Daarom helpt de overheid mensen met een laag inkomen. Dat doen we met de energietoeslag. Dit is een eenmalige bijdrage voor uw hogere energiekosten en bedraagt € 1.300. 

Heeft u nog geen energietoeslag 2022 aangevraagd?

U kunt hiervoor nog steeds uw aanvraag doen. Dit kan tot en met 31 december 2022.
Benieuwd of u in aanmerking komt? Kijk of u aan onderstaande voorwaarden voldoet.

Heeft u nog geen energietoeslag 2022 aangevraagd?

U kunt hiervoor nog steeds uw aanvraag doen. Dit kan tot en met 31 december 2022.
Benieuwd of u in aanmerking komt? Kijk of u aan onderstaande voorwaarden voldoet.

Voorwaarden

U heeft recht op de toeslag als u:

  • Een zelfstandig huishouden voert;
  • 21 jaar of ouder bent;
  • in de gemeente Baarn, Bunschoten of Soest woont;
  • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft;
  • u de 3 maanden voorafgaand aan datum aanvraag een laag inkomen moet hebben gehad. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan het voor uw situatie geldende bedrag per maand i.

Inkomensgrenzen Baarn, Bunschoten en Soest per maand exclusief vakantietoeslag, 130% van de bijstandsnorm (normbedragen juli 2022):
Gezinssamenstelling  21 jaar tot AOW-leeftijd     Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand                                    € 1.360,75                     € 1.513,71
Samenwonend/getrouwd             € 1.943,93                     € 2.050,54

U heeft geen recht op de energietoeslag als u een laag inkomen heeft, maar:

  • 18, 19 of 20 jaar oud bent; of
  • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen); of
  • géén zelfstandig huishouden voert;
  • alleen op een briefadres staat ingeschreven in uw gemeente.

U studeert en hebt recht op studiefinanciering

Bent u student en hebt u een eigen energiecontract? Als u student bent dan houden wij rekening met het maximale bedrag dat u kunt lenen van DUO voor het levensonderhoud. Voor mbo-studenten is dat € 766,06, voor hbo- en wo-studenten € 932,87. Het maakt niet uit of u wel of niet het maximale bedrag leent. Het maximale bedrag dat u kunt lenen, tellen wij mee bij uw totale inkomen. Is dit totaal dan nog onder de norm van 130% van het minimum, dan kunt u de toeslag aanvragen.

Voldoet u aan de voorwaarden? En geldt geen van bovenstaande situaties voor u? Vraag dan de energietoeslag 2022 aan!

Aanvraagformulier downloaden

Doe uw aanvraag en lever deze in bij Uitvoeringsorganisatie BBS, antwoordnummer 120, 3760 VB  Soest, of op Raadhuisplein in de brievenbus bij ingang BBS Zorg, Werk en Inkomen. De toeslag wordt alleen uitgekeerd in 2022.

U kunt het aanvraagformulier hieronder downloaden.

Aanvraag eenmalige energietoeslag (pdf, 207 KB)

Vragen of hulp nodig bij het aanvragen?

Bij vragen over de energietoeslag kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 035-6093411.