Jaaropgaaf Tozo 2020

Heeft u de Tozo-norm voor gehuwden/samenwonenden ontvangen in 2020? Dan ontvangt u daarvoor twee jaaropgaven: Eén op naam van u en één op naam van uw partner.

De hoofdaanvrager krijgt de loonheffingskorting toegepast. Hierdoor is het bedrag aan loonheffing lager of zelfs nihil. Aangezien er bij Tozo 1 geen rekening werd gehouden met inkomen van de partner, hebben wij u op het aanvraagformulier de vraag gesteld of wij rekening moeten houden met de loonheffingskorting van de partner.

  • Heeft u deze vraag met JA beantwoord en geen inkomsten opgegeven? Dan zijn de bedragen van uw partner en u gelijk.
  • Heeft u deze vraag met NEE beantwoord? Dan wordt uw partner zwaarder belast en hierdoor zijn de bedragen op de jaaropgaaf van uw partner hoger.

Heeft u de vraag over het toepassen van de loonheffingskorting partner achteraf onjuist beantwoord? Dan adviseren wij u om belastingaangifte te doen, zodat dit bij uw aangifte gecorrigeerd zal worden door de belastingdienst.

Meer informatie hierover, zie hieronder:

Vragen over Tozo

Lees ook! Belangrijke mededeling over uw jaaropgaaf 2020.

Naar overzicht