Oekraïne

De gebeurtenissen in Oekraïne raken ook ons. Inwoners met een achtergrond in Oekraïne of Rusland én inwoners en organisaties die zich solidair voelen met de vluchtelingen en hulp willen bieden. Hieronder vindt u meer informatie over het geven van hulp en de opvang van vluchtelingen. De pagina wordt aangepast bij nieuwe ontwikkelingen.

Oekraïne 

Leefgeldregeling Oekraïners Схема фінансовоï допомоги для українців

Waarvoor krijgt u leefgeld?

На що саме ви отримуєте допомогу на проживання?

Leefgeld is voor maaltijden, kleding en andere persoonlijke uitgaven. Het bedrag bestaat uit 3 delen. Wat u krijgt, hangt af van de soort opvang en van uw leeftijd:

Прожиткові гроші йдуть на харчування, одяг та інші особисті витрати.

Сума складається з 3 частин. Сума, яку ви отримуєте, залежить від типу догляду та вашого віку:

 

Hoogte van het leefgeld per maand 

Розмір прожиткового мінімуму на місяць

Type opvang Toelage maaltijden p/m Kleding e.a. uitgaven p/m Extra bedrag p/m Totaal bedrag p/m
Gemeentelijke opvang met maaltijden € 0 € 55 € 0 € 55
Муніципальний притулок з харчуванням € 0 € 55 € 0 € 55
Gemeentelijke opvang zonder maaltijden € 205 € 55 € 0 € 260
Муніципальний притулок без харчування € 205 € 55 € 0 € 260
Particuliere opvang (volwassene 18 +) € 205 € 55 € 215 * € 475
Приватний притулок (дорослі 18+) € 205 € 55 € 215 * € 475
Particuliere opvang (minderjarige) € 205 € 55 € 55 * € 315
Приватний притулок (неповнолітні) € 205 € 55 € 55 * € 315

* U ontvangt een extra bedrag voor het gebruik van bijvoorbeeld openbaar vervoer, familiebezoek of sport. U kunt van dit bedrag ook vrijwillig bijdragen aan de kosten van het gastgezin.

 

De uitbetaling vindt plaats op de eerste dag van de maand.

Виплата здійснюється в перший день місяця.

Wie kan leefgeld krijgen? Хто може отримати допомогу на проживання?

U kunt leefgeld krijgen als u gevlucht bent uit Oekraïne en een opvangadres hebt in gemeente Soest of Baarn. En als de volgende situaties voor u gelden:

Ви можете отримати допомогу на проживання, якщо ви є біженцем з України та маєте адресу прийому в муніципалітеті Суста (Soest) або Баарна (Baarn). Також, ви маєте право на допомогу, якщо до вас стосується наступне:

 • U staat ingeschreven in het BRP van de gemeente;
 • U heeft een Nederlands rekeningnummer;*
 • Ви зареєстровані в муніципальній базі персональних даних (BRP)
 • У вас є номер нідерландського рахунку;*

* Kunt u geen rekening openen bij de bank omdat u geen biometrisch paspoort heeft, dan ontvangt u uw leefgeld via een prepaid betaalkaart.

*Якщо ви не можете відкрити рахунок в банку через відсутність біометричного паспорта, ви отримаєте вашу грошову допомогу на передоплачену платіжну картку.

Hoe kunt u leefgeld aanvragen? Як можна подати заявку на отримання допомоги на проживання?

U kunt het leefgeld aanvragen door de volgende stukken bij ons in te leveren:

Ви можете подати заявку на отримання допомоги, подавши нам такі документи:

 • Een kopie van uw bankpas of bankafschrift van uw Nederlandse rekeningnummer;
 • Een kopie van uw paspoort (van alle gezinsleden);
 • Het aanvraagformulier ingevuld.
 • Копія вашої банківської картки або банківська виписка з номером вашого нідерландського рахунку;
 • Копія паспорта (всіх членів родини)
 • Заповнена вами анкета.

Deze stukken kunt u via de post versturen naar: Uitvoeringsorganisatie BBS, Antwoordnummer 120, 3760 VB Soest.

Ці документи можна надіслати поштою за адресою:

Uitvoeringsorganisatie BBS, Antwoordnummer 120, 3760 VB Soest.

 

Let op! Важливо!

Het leefgeld wordt uitbetaald aan de ouder(s) ook voor hun minderjarige kinderen. Is er sprake van een echtpaar, eventueel met kinderen, dan hoeven zij 1 rekening te openen. Meerderjarigen (18+) dienen zelf een rekeningnummer aan te vragen waarop zij het leefgeld kunnen ontvangen. Is er een opa of oma aanwezig? Dan dient hij/zij ook een eigen rekening te openen.

Фінансова допомога на проживання виплачується одному з батьків (або батькам) також і на їхніх неповнолітніх дітей. У випадку подружньої пари, також і у випадку з дітьми,  їм необхідно відкрити 1 рахунок і заповнити 1 анкету. Дорослі (18+) повинні самостійно відкрити номер рахунку, на який вони зможуть отримувати допомогу. Є присутній дідусь чи бабуся? Тоді він/вона також повинен відкрити свій власний рахунок.

 

Wijzigingen doorgeven Повідомити про зміни

Gemeentelijke opvang Муніципальний притулок

Ontvangt u leefgeld en wijzigt er iets in uw situatie?

Geef dit aan ons door via een wijzigingsformulier die u kunt vinden op de website www.bbsuo.nl.

Ви вже отримуєте допомогу на проживання і у вашій приватній ситуації сталися зміни?

Повідомте нас про це за допомогою форми внесення змін, яку ви можете знайти на веб сайті www.bbsuo.nl

 

Particuliere opvang Пріватний притулок

Ontvangt u leefgeld en wijzigt er iets in uw situatie?

Ви отримуєте допомогу на проживання і щось змінюється у вашій ситуації?

U geeft aan de gemeente direct alle wijzigingen in uw financiële, gezins- dan wel woonsituatie door via de periodieke verklaring die u maandelijks van ons ontvangt. Op de periodieke verklaring geeft u aan of u aan het werk bent en of er wijzigingen zijn in het aantal personen op uw verblijfadres.

Als wij de periodieke verklaring niet retour ontvangen, kunnen wij niet uitbetalen.

Ви негайно повідомляєте в муніципалітеті про будь-які зміни у вашому фінансовому, сімейному чи життєвому становищі за допомогою періодичної виписки, яку ви отримуєте від нас щомісяця. У періодичній виписці ви вказуєте, чи працюєте ви і чи зминюється кількість осіб за адресою вашого проживання.

Якщо ми не отримаємо від вас періодичну виписку, ми не зможемо виплатити допомогу.

 

Een aantal voorbeelden van gewijzigde situaties zijn:

 • U (of iemand uit uw gezin) gaat naar een ander opvangadres binnen de gemeente. Dit kan betekenen dat u een ander bedrag krijgt.
 • U (of iemand uit uw gezin) gaat naar een ander opvangadres buiten de gemeente. Uw leefgeld via de gemeente stopt op de 1e dag van de volgende maand. U kunt leefgeld aanvragen bij uw nieuwe gemeente.
 • U (of iemand uit uw gezin) gaat betaald werk doen. Het leefgeld van de persoon die gaat werken stopt. Dit gaat in op de 1e dag van de volgende maand.

Деякі приклади змінених ситуацій:

 

 • Ви (або хтось із вашої родини) переїхали до іншої адреси в межах муніципалітету. Це може означати, що ви отримаєте іншу суму.
 • Ви (або хтось із вашої родини) переїхали до іншої адреси за межами муніципалітету. Ваша допомога на проживання через муніципалітет припитяється з 1 числа наступного місяця. Ви можете подати заявку на отримання допомоги у вашому новому муніципалітеті.
 • Ви (або хтось із вашої родини) йдете на оплачувану работу. Фінансова допомога на проживання особи, яка йде на роботу, припиняється. Це набуває чинності з 1 числа наступного місяця.