Overige toeslagen

Huurtoeslag

Als uw inkomen te laag is voor de maandelijkse huur van uw woning dan kunt u huurtoeslag krijgen. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw huurprijs, inkomen en woonsituatie. De huurtoeslag kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.

Zorgtoeslag

Om de premie van de zorgverzekering te betalen komen mensen met een laag inkomen in aanmerking voor een zorgtoeslag. De hoogte van deze toeslag is afhankelijk van uw inkomen en dat van uw eventuele partner. De zorgtoeslag kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.

Kindgebonden budget

Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Die krijgt u naast de kinderbijslag. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw inkomen, hoeveel kinderen u hebt en hun leeftijd.

Als alleenstaande ouder krijgt u een hoger kindgebonden budget van de Belastingdienst. U krijgt bij uw kindgebonden budget een zogenoemde alleenstaande-ouderkop.

U hoeft het kindgebonden budget meestal niet zelf aan te vragen. U krijgt automatisch bericht van de Belastingdienst. Heeft u geen bericht ontvangen maar wilt u wel weten of u recht heeft, kijk dan voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Kinderopvangtoeslag

Gaat uw kind naar de kinderopvang omdat u werkt of een opleiding volgt dan kunt een deel van de kosten terug krijgen van de Belastingdienst. U kunt kinderopvangtoeslag krijgen voor dagopvang of voor de naschoolse opvang. Voor het overblijven of de tussenschoolse opvang is het niet mogelijk om kinderopvangtoeslag aan te vragen. U kunt de kinderopvangtoeslag aanvragen via de website van de Belastingdienst.