Vakantie

Als u een uitkering heeft, mag u per jaar maximaal vier weken in het buitenland zijn. Als u naar het buitenland gaat voor een begrafenis of familiebezoek, dan tellen die dagen mee bij de maximale vakantieperiode van vier weken. Vakantie in het buitenland moet u vooraf doorgeven aan Uitvoeringsorganisatie BBS, uiterlijk één week vóór uw vertrek. Als u ondersteund wordt door Uitvoeringsorganisatie BBS bij het vinden van werk of scholing volgt, heeft u toestemming van uw klantregisseur nodig voor verblijf in het buitenland.

Tijdens uw verblijf in het buitenland wordt de bijstandsuitkering doorbetaald. Duurt uw vakantie of verblijf in het buitenland langer dan is toegestaan? Of heeft u geen toestemming van uw klantregisseur? Dan zijn wij verplicht uw uitkering te beëindigen. Uw uitkering stopt direct na de maximale periode waarvoor u toestemming hebt.

Let op: Doet u mee met onze collectieve zorgverzekering en uw uitkering wordt beëindigd? Wij betalen uw premie dan niet meer door. U moet vanaf dat moment zelf de volledige premie gaan betalen. Zilveren Kruis stuurt u daarvoor een acceptgiro.

Krijgt u geen ondersteuning van de gemeente bij het vinden van werk en volgt u geen scholing? Dan hoeft u voor een vakantie in Nederland, die korter duurt dan vier weken, geen toestemming te vragen. U blijft tijdens uw vakantie wel bereikbaar voor post en telefoon en u blijft verder aan uw inlichtingen- en arbeidsverplichtingen voldoen.

Wel moet u uw vakantie vooraf melden met een wijzigingsformulier (pdf. 69 kb)