Rechten en plichten Werk

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, dan horen daar ook bepaalde verplichtingen bij. Bijvoorbeeld dat u actief zoekt naar werk en bereid bent hier veel voor te doen.

Zo moet u bijvoorbeeld:

  • Zelf actief naar werk zoeken
  • Algemeen geaccepteerd werk aanvaarden
  • Bereid zijn om drie uur per dag te reizen als dat nodig is voor een nieuwe baan
  • Meewerken aan een Plan van aanpak, dat u samen met uw klantregisseur opstelt om werk te vinden
  • Kennis en vaardigheden bijhouden of verbeteren die nodig zijn om te werken
  • Uw best doen bij sollicitaties en de mogelijkheid op werk niet belemmeren door bijvoorbeeld een onverzorgd uiterlijk of te laat aanwezig zijn
  • Meewerken aan onderzoek naar uw mogelijkheden om weer aan het werk te gaan

De gemeente is verplicht om u een maatregel op te leggen als u zich niet aan deze verplichtingen houdt. De gemeente kan u zelfs één of twee maanden uw uitkering weigeren. Deze regels klinken erg streng en dat zijn ze ook. Maar we zullen altijd zorgvuldig naar uw situatie kijken. Het doel is om u - waar mogelijk - aan het werk te helpen en om alleen mensen die dat echt nodig hebben een bijstandsuitkering te geven.

Wijzigingen in uw situatie dient u direct te melden met een wijzigingsformulier (pdf, 69 kb)