Schulden

Heeft u moeite om op tijd uw rekeningen te betalen of om uw schulden af te lossen? Wat kunt u zelf doen?

Maak een overzicht van uw inkomsten en uitgaven. Goede websites die u kunnen helpen om uw situatie in kaart te brengen zijn te vinden op www.zelfjeschuldenregelen.nl

Als u meer uitgeeft dan er aan inkomsten binnenkomt, dan is het goed om na te gaan of u uw inkomsten kunt vergroten. Misschien is het mogelijk dat u of uw partner meer gaat werken.

U kunt ook onderzoeken of u wel gebruik maakt van alle voorzieningen waar u recht op heeft. Ontvangt u bijvoorbeeld alle toeslagen van de belastingdienst of maakt u gebruik van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Voor een overzicht waar u mogelijk recht op heeft kunt u vrijblijvend uw gegevens invullen op www.berekenuwrecht.nl.

Probeer ook te bezuinigen op uw uitgavenpatroon. Bij het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) kunt u geholpen worden om de juiste keuzes te kunnen maken. Kijk eens op www.nibud.nl/persoonlijkbudgetadvies

Voorkom dat schulden hoger worden door incassokosten. Open altijd uw post. Neem zo snel mogelijk contact op met de schuldeiser als u de schuld niet in één keer kunt terugbetalen. Vraag om een betalingsregeling en hou u daar ook aan. Zo voorkomt u dat  uw problemen groter worden.