Hoe werkt schuldhulpverlening?

Na aanmelding wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek met een schuldhulpverlener.

1. Intakegesprek

In een intakegesprek wordt uw financiële situatie onderzocht zodat er een goed overzicht te maken is van uw inkomen, uitgaven en schulden.

    U moet het volgende meenemen naar het gesprek:

  • Een geldig legitimatiebewijs: paspoort of identiteitskaart (geen rijbewijs!)
  • Een loonstrookje of uitkeringsspecificatie
  • Bankafschriften van een maand
  • Een overzicht van uw schulden

2. Noodacties

Als tijdens het intakegesprek blijkt dat er noodacties nodig zijn om te voorkomen dat u bijvoorbeeld uit huis wordt gezet of dat gas en elektra worden afgesloten, dan zal meteen contact met de schuldeiser worden opgenomen. Soms is één of twee gesprekken al voldoende om uw schuldenprobleem op te lossen.

3. Aanvraag schuldregeling

Als er sprake is van problematische schulden dan wordt u geadviseerd een aanvraag schuldregeling in te dienen bij de Kredietbank of Plangroep.

4. Stabilisatie

Met de start van uw aanvraag schuldregeling zullen er eerst een aantal zaken moeten worden geregeld voordat aan een oplossing voor uw schulden kan worden gewerkt. Dit kost even tijd. Om te voorkomen dat schuldeisers ondertussen bij u op de stoep staan, spreekt de Kredietbank met hen af dat zij u niet lastig vallen, totdat er een aflossingsplan is.  Deze periode wordt de stabilisatiefase genoemd.

5. Schuldregeling

Als de stabilisatiefase is afgerond begint het traject waarbij de Kredietbank schuldeisers een betalingsvoorstel doet. Meestal is er sprake van budgetbeheer: uw inkomsten/uitgaven worden beheerd en u ontvangt weekgeld om van te leven.

6. WSNP

Willen de schuldeisers niet meewerken aan een afbetalingsregeling? Dan moet u bij de rechtbank een verzoekschrift indienen waardoor schuldeisers verplicht worden om mee te werken. Dit kan volgens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

Als u goed meewerkt, alle verplichtingen nakomt en geen nieuwe schulden maakt dan kunt u in aanmerking komen voor een “schone lei “. Het hele traject duurt minstens 3 jaar.