De Uitvoeringsorganisatie BBS vindt het belangrijk dat iedereen die kan werken ook gaat werken. U kunt zelf al veel doen om werk te vinden. Heeft u zelf al veel gesolliciteerd maar lukt het u niet om een baan te krijgen dan kunnen wij u op verschillende manieren ondersteunen. Op deze website ziet u verschillende mogelijkheden. 

Participeren

Heeft u lichamelijke of psychische beperkingen? Ook dan is het belangrijk dat u actief blijft om uw zelfredzaamheid te vergroten. Is uw beperking langdurig van aard dan laten wij onderzoeken of u met uw beperkingen toch aan de slag kan bij een reguliere werkgever. Werkgevers kunnen een loonkostensubsidie krijgen als zij iemand met een arbeidsbeperking in dienst nemen.

Mocht betaald werk niet tot de mogelijkheden behoren dan wordt gekeken hoe u toch een zinvolle dagbesteding kunt krijgen. Wij bieden ondersteuning gedurende uw gehele traject. Ons uitgangspunt is dat u doet wat u kunt.

Er zijn vele manieren om werk te vinden. De kans van slagen is met name afhankelijk van uw motivatie, het doorzettingsvermogen en de inzet van uzelf. Het allergrootste deel van het succes ligt bij U!