Informatie voor ondernemers

Sinds 1 januari 2015 is er één regeling voor iedereen die begeleiding nodig heeft bij het vinden en behouden van werk. Het doel van deze Participatiewet is dat zoveel mogelijk mensen, met en zonder beperking, deelnemen aan de samenleving door betaald werk te hebben, vrijwilligerswerk te doen of een opleiding te volgen. Mensen met en zonder beperkingen.

Deze Participatiewet is gericht op het aan het werk krijgen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of met een arbeidsbeperking. Iedereen werkt naar vermogen. Bij voorkeur bij een reguliere werkgever en als dat (nog) niet mogelijk is op andere wijze bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, werkstage of proefplaatsing in een reguliere baan.

Iedereen doet mee en werkt naar vermogen, dat is het beleid van de drie BBS gemeenten. Bij voorkeur bij reguliere werkgevers. Uitvoeringsorganisatie BBS biedt ondersteuning of begeleiding voor wie dit nodig heeft maar ook ontzorging aan ondernemers die als werkgever bereid zijn onze klanten een kans te geven.