Geef iemand een kans!

Wat betekent de Participatiewet voor werkgevers?

De Participatie wet moet ervoor zorgen dat meer mensen met een ziekte of handicap een baan vinden. Als werkgever heeft u daarbij een actieve rol. Bijvoorbeeld door te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn binnen uw organisatie. Als u iemand met een ziekte of handicap in dienst neemt, kunt u ondersteuning krijgen van UWV en gemeenten.

Wat is de banenafspraak en het quotum arbeidsbeperkten?

De Quotum wet wijzigt de Wet financiering sociale zekerheid en introduceert een quotumheffing waarmee werkgevers gestimuleerd worden om meer mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. De wet regelt dat als blijkt dat organisaties niet genoeg arbeidsgehandicapten in dienst nemen, een boete (quotumheffing) in werking kan worden gesteld van € 5.000 per niet ingevulde werkplek. De wet staat ook bekend als de Quotumwet.

De komende jaren moeten er in totaal 125.000 arbeidsplekken beschikbaar komen voor arbeidsgehandicapten. Deze werkplekken zijn bedoeld voor personen die door een geestelijke of lichamelijke beperking niet in staat zijn het minimumloon te verdienen.

De banenafspraak geldt voor specifieke doelgroepen. Voor meer informatie kijk op: https://www.samenvoordeklant.nl/wat-houdt-de-wet-banenafspraak-en-quotum-arbeidsbeperkten

Quotumheffing

De quotumheffing hangt af van het aantal medewerkers dat in dienst is en het aantal verloonde uren in uw loonaangifte. Volgens de wet moeten werkgevers met meer dan 25 werknemers (of 40.575 verloonde uren) een bepaald percentage mensen met een ziekte of handicap in dienst te nemen: het quotum arbeidbeperkten.

Voor meer informatie kijk op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-met-arbeidsbeperking/meer-banen-mensen-arbeidsbeperking/quotumregeling-voor-overheidswerkgevers

Online opvragen via het werkgeversportaal

U kunt de informatie online opvragen via het werkgeversportaal. Hier kunt u met een burgerservicenummer zien of uw werknemer, sollicitant, uitzendkracht of gedetacheerde werknemer in het doelgroepregister is opgenomen en meetelt voor de banenafspraak.

Meer informatie is te vinden op UWV.nl

Digitale Rekenhulp

Met deze tool kunt u als werkgever snel en makkelijk bepalen of u recht heeft op premiekortingen van de belastingdienst als u iemand in dienst neemt met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Door premiekortingen is het voor werkgevers financieel aantrekkelijk om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.

Heeft u recht op loonkostenvoordelen of het lage-inkomensvoordeel? Met deze Regelhulp van de Rijksoverheid stelt u dit in maximaal zeven stappen vast. Ook krijgt u informatie over de hoogte, duur en het toepassen van de loonkostenvoordelen of lage-inkomensvoordeel.

Wilt u vervolgens weten hoe hoog het loonkostenvoordeel of lage-inkomensvoordeel in uw situatie is, maak dan gebruik van de loonkostenvoordelen, lage-inkomensvoordeel en loonkostensubsidie calculator in.

Loonkostenvoordelen en lage-inkomensvoordeel (LIV) voor welke werknemers?

U kunt de Regelhulp gebruiken voor o.a. de volgende werknemers

  • Werknemers met een uurloon van minimaal € 9,82,- en maximaal € 12,29,-

  • Werknemers in het doelgroepregister banenafspraak (bijv. Wajongeren met arbeidsvermogen en mensen met een Wsw-indicatie).

  • Werknemers van 56 jaar of ouder die vanuit een uitkering in dienst treden (bijv. Participatiewet en WW).

  • Werknemers met een arbeidshandicap (bijv. werknemers met een WIA-uitkering).

Welke gegevens heeft u nodig om de Regelhulp te gebruiken

Om de Regelhulp goed te kunnen gebruiken, heeft u de volgende gegevens nodig:

  • Uit welke (uitkerings)situatie komt de werknemer

  • Het gemiddelde uurloon van de werknemer

  • De leeftijd van de werknemer

De regelhulp is te vinden op de website van het ministerie.