Subsidies en voordelen

Regelingen Uitvoeringsorganisatie BBS

Wij hebben diverse mogelijkheden voor u als werkgever op het gebied van subsidies en regelingen. Afhankelijk van de door u aangeboden baan, proefplaatsing, werk- of leerplek en de situatie en talenten van onze kandidaat kunnen wij u als werkgever ontzorging bieden. Kijk voor meer informatie op: Regelingen Uitvoeringsorganisatie BBS dan ziet u een kort overzicht van de mogelijkheden.

Werkgeverssubsidie
U kunt in sommige gevallen in aanmerking komen voor een werkgeverssubsidie voor het aannemen van een werkzoekende met grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Proefplaatsing
Soms is inzet van een proefplaatsing mogelijk. De werknemer behoudt gedurende de proefplaatsing zijn uitkering. U hoeft geen loon te betalen en kunt gedurende een korte periode kijken hoe de werknemer functioneert. Bij een juiste match biedt u de werkzoekende een arbeidscontract aan van minimaal een half jaar.

Scholingsbijdrage
Vergoeding van opleidingskosten of aanvullende coachingsbijdrage voor kandidaten die een leerwerktraject met baangarantie ingaan. Tijdens de opleiding worden werkzoekenden bij voorkeur door u betaald voor de praktijk uren.

Loonkostensubsidie
Als werkgever kunt u in aanmerking komen voor loonkostensubsidie wanneer u iemand in dienst neemt die valt onder de doelgroep Banenafspraak en verminderde productiviteit heeft, afhankelijk van de loonwaarde. U krijgt een deel van het loon weer terug via Uitvoeringsorganisatie BBS.

Begeleiding van een jobcoach
Neemt u iemand aan met een arbeidsbeperking dan kunt u voor uw werknemer via Uitvoeringsorganisatie BBS een jobcoach inschakelen. De jobcoach begeleidt uw werknemer op de werkvloer voor zover dat nodig is.

No riskpolis (UWV)
Als een werknemer met een arbeidsbeperking ziek wordt tijdens de eerste vijf jaar dat hij bij u werkt, kunt u als werkgever een Ziektewet-uitkering ontvangen die u kunt verrekenen met het loon. Uitvoeringsorganisatie BBS kan uw werknemer helpen bij het re-integreren.

Loonkosten voordelen via het UWV/Belastingdienst
Op uwv.nl/werkgevers staan de verschillende mogelijkheden toegelicht. Op ondernemersplein.nl/subsidie/premiekorting leest u meer over de kortingen die u via de Belastingdienst kunt ontvangen op uw werk-geverspremies en loonkosten.

Op subsidiecalculator.nl kunt u de hoogte van de subsidiebijdragen uitrekenen en achtergrondinformatie vinden.

Voor meer informatie of een afspraak kunt u contact opnemen met één van onze accountmanagers. 

Charlotte Meeuwissen: 06-28645336
E-mail: C.Meeuwissen@bbsuo.nl

Martine Scholten: 06-28646239
E-mail: M.Scholten@bbsuo.nl

Ook onze klantmanagers Werk leveren maatwerk en gaan graag met u in gesprek. Wilt u een klantmanager Werk spreken?  Neem dan contact op met:

Andrea Doornbosch: 06- 24850977

Inge Jansen: 06- 24850990

Olla van Deutekom: 06- 24850981

Als u dat wenst komen zij naar u toe voor een vrijblijvend gesprek.

Digitale Rekenhulp

Met deze tool kunt u als werkgever snel en makkelijk bepalen of u recht heeft op premiekortingen van de belastingdienst als u iemand in dienst neemt met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Door premiekortingen is het voor werkgevers financieel aantrekkelijk om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.

Heeft u recht op loonkostenvoordelen of het lage-inkomensvoordeel? Met deze Regelhulp van de Rijksoverheid stelt u dit in maximaal zeven stappen vast. Ook krijgt u informatie over de hoogte, duur en het toepassen van de loonkostenvoordelen of lage-inkomensvoordeel.

Wilt u vervolgens weten hoe hoog het loonkostenvoordeel of lage-inkomensvoordeel in uw situatie is, maak dan gebruik van de loonkostenvoordelen, lage-inkomensvoordeel en loonkostensubsidie calculator in.

Loonkostenvoordelen en lage-inkomensvoordeel (LIV) voor welke werknemers?

U kunt de Regelhulp gebruiken voor o.a. de volgende werknemers

  • Werknemers met een uurloon van minimaal € 9,82 en maximaal € 12,29.

  • Werknemers in het doelgroepregister banenafspraak (bijv. Wajongeren met arbeidsvermogen en mensen met een Wsw-indicatie).

  • Werknemers van 56 jaar of ouder die vanuit een uitkering in dienst treden (bijv. Participatiewet en WW).

  • Werknemers met een arbeidshandicap (bijv. werknemers met een WIA-uitkering).

 

Welke gegevens heeft u nodig om de Regelhulp te gebruiken

Om de Regelhulp goed te kunnen gebruiken, heeft u de volgende gegevens nodig:

  • Uit welke (uitkerings)situatie komt de werknemer

  • Het gemiddelde uurloon van de werknemer

  • De leeftijd van de werknemer

De regelhulp is te vinden op de website van het ministerie.

Regionale regelingen

Meer informatie over regionale regelingen binnen WSP en Arbeidsmarktregio kunt u  vinden op: WSP regio Amersfoort