Zorgverzekering

De gemeenten Baarn, Bunschoten, Soest hebben samen met Zilveren Kruis een collectieve zorgverzekering afgesloten voor hun inwoners met een laag besteedbaar inkomen.

De zorgverzekering bestaat uit de basisverzekering en verschillende aanvullende verzekeringen. U kiest altijd de zorg die bij u past!

Voor deze verzekering(en) geldt dat:

  • Er een korting is van 2 procent op de basisverzekering
  • De gemeente Baarn, Bunschoten, Soest een deel van de premie van de aanvullende verzekeringen betaalt
  • U kunt kiezen uit 3 verschillende aanvullende pakketten met een goede dekking
  • Er uitgebreide vergoedingen zijn voor o.a. brillen, fysiotherapie, tandartskosten, alternatieve geneeswijzen, hulpmiddelen (zoals een hoortoestel en orthopedisch schoeisel), voetzorg en dieetadvisering en een eigen bijdragen WMO. Kijk hier voor het vergoedingenoverzicht van Zilveren Kruis.
  • Zilveren Kruis iedereen accepteert, zonder medische keuring.

Premies 2019 Baarn en Soest

Optimaal 1Optimaal 2Optimaal 3

Premie per maand incl. basisverzekering

€ 142,91€ 157,91€ 179,16

Vergoeding gemeente per maand

€   18,50€   25,50€   41,25

U betaalt  per maand

€ 124,41€ 132,41€ 137,91

Premies 2019 Bunschoten

Optimaal 1Optimaal 2Optimaal 3

Premie per maand incl. basisverzekering

€ 142,91€ 157,91€ 179,16

Vergoeding gemeente per maand

€   10,00€   10,00€   22,75

U betaalt  per maand

€ 132,91€ 147,91€ 156,41

Wilt u meer informatie en vergelijken met uw huidige zorgverzekering dan kunt u terecht op www.gezondverzekerd.nl

Voorwaarden

Mensen met een uitkering, maar ook werkenden en zelfstandigen met een laag besteedbaar inkomen tot 130 % (115% voor mensen uit Bunschoten) van de voor hen geldende bijstandsnorm kunnen deelnemen aan de collectieve zorgverzekering. Zie hier de actuele bijstandsnormen.

Als extra voorwaarde geldt dat uw vermogen niet hoger mag zijn dan € 6.120,- voor een alleenstaande of € 12.240,- voor een alleenstaande ouder of gezin. Ook mag de overwaarde van uw eigen woning niet meer dan € 51.600,- bedragen.

Aanvragen

Wilt u meedoen met de collectieve zorgverzekering van de gemeente? Als u al verzekerd bent bij Zilveren Kruis kunt u gedurende het hele jaar overstappen naar het collectief. Bent u bij een andere zorgverzekeraar verzekerd dan kunt u alleen per 1 januari overstappen. www.gezondverzekerd.nl