Bijstand zelfstandigen

Zelfstandigen kunnen in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering volgens het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Het gaat om:

  • Gevestigde zelfstandigen in tijdelijke financiële problemen
  • Startende zelfstandigen
  • Oudere zelfstandigen met een niet levensvatbaar bedrijf
  • Zelfstandigen die hun bedrijf willen beëindigen

Meldingsformulier ZWI

Voor vragen of het indienen van een aanvraag Bbz kunt u terecht bij Uitvoeringsorganisatie BBS. U kunt via het online meldingsformulier zorg, werk en inkomen (ZWI) uw vraag stellen. U heeft hiervoor DigiD nodig.

Meldingsformulier ZWI

Binnen 2 werkdagen neemt Uitvoeringsorganisatie BBS contact met u op.

IOAZ-uitkering

Wanneer u als oudere of gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandige, uw onderneming moet beëindigen kan de IOAZ een oplossing zijn. Dit is de wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ).

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een IOAZ-uitkering? De voorwaarden IOAZ-uitkering oudere gewezen zelfstandigen staan op de website van het Rijksoverheid.

IOAZ aanvraag

De IOAZ aanvraag moet u indienen voordat u daadwerkelijk met het bedrijf stopt. Bij de IOAZ wordt het vermogen tot een bepaald bedrag vrijgelaten. Voor informatie of het indienen van een aanvraag kunt u terecht bij Uitvoeringsorganisatie BBS.

U kunt een aanvraag met uw DigiD doen via het meldingsformulier ZWI. Binnen 2 werkdagen neemt Uitvoeringsorganisatie BBS contact met u op.