Bijstand zelfstandigen

Regels bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

Voor ondernemers die tijdelijk te weinig inkomen verdienen voor hun bestaanskosten, is er het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004). Ook ondernemers met een financieringsbehoefte kunnen een beroep doen op deze regeling. Om in aanmerking te komen voor ondersteuning vanuit de Bbz 2004 gelden de volgende voorwaarden:

Je bent tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd. Je bent fulltime ondernemer, dat wil zeggen meer dan 23,5 uur per week actief in je bedrijf inclusief acquisitie en het doen van je administratie;

Je bent voor de bestaansvoorziening afhankelijk van het inkomen uit je bedrijf. Dat wil zeggen dat er geen ander (partner-)inkomen is gelijk of hoger dan het sociaal minimum dat voor jou geldt;

En je bedrijf is levensvatbaar, dat betekent dat je op (korte) termijn zelf weer zelf in je onderhoud kunt voorzien. Je bedrijfsadministratie is up-to-date en beschikbaar.

Bbz in verschillende situaties

Of een zelfstandig ondernemer Bbz krijgt en hoeveel hangt af van de situatie:

Pre starters

Mensen die zich vanuit de bijstand oriënteren op het ondernemerschap kunnen een voorbereidingsperiode afspreken met de gemeente. Dan blijven zij hun uitkering op basis van de Participatiewet ontvangen en hebben zij geen sollicitatieplicht. Er zijn mogelijkheden tot scholing of begeleiding bij het opzetten van de onderneming. 

Neem voor meer informatie contact op met uw klantmanager Werk.

Startende ondernemers

Mensen die vanuit de bijstand starten met een eigen bedrijf of zelfstandig beroep moeten eerst een ondernemersplan schrijven. De gemeente beoordeelt dit ondernemersplan. Gaat het om een levensvatbaar bedrijf en voldoet de starter aan alle voorwaarden? Dan beslist de gemeente over de hoogte en duur van de BBZ uitkering (maximaal 36 maanden) en/of een bedrijfskrediet. 

Een voorbeeld voor een ondernemersplan kunt u downloaden bij Qredits ikgastarten.nl en ING. Sommige zzp-organisaties bieden ook kosteloos sjablonen voor ondernemingsplannen. Kijk hiervoor op de website van de Kamer van Koophandel www.kvk.nl.

Neem voor meer informatie contact op met uw klantmanager Werk.

Gevestigde ondernemers

Heeft u als gevestigde ondernemer tijdelijk financiële problemen? Dan kunt u vanuit het Bbz in aanmerking komen voor een periodieke uitkering en/of bedrijfskrediet. Het bedrijf moet wel levensvatbaar zijn. De boekhouding moet up-to-date en beschikbaar zijn.

Oudere zelfstandigen

Oudere zelfstandigen die geboren zijn vóór 1 januari 1960 kunnen in aanmerking komen voor een periodieke uitkering en/of bedrijfskrediet. Ook als hun bedrijf niet langer levensvatbaar is. 

Beëindigende zelfstandigen

Mensen die moeten stoppen met hun bedrijf kunnen voor financiële ondersteuning een beroep doen op het Bbz. Met deze aanvullende periodieke uitkering kunnen zij tijdens de afbouwfase van hun bedrijf hun inkomen aanvullen tot bijstandsniveau. 

Doe een Bbz-check

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een Bbz aanvulling op uw inkomen tot aan het sociaal minimum? Vul de vragenlijst in van de Bbz-check.

Indien u op basis van de Bbz check denkt in aanmerking te komen voor een voorziening uit het Bbz, vul dan het formulier Melding Zorg Werk en Inkomen in via de blauwe button hieronder. Een ondernemersspecialist neemt binnen twee werkdagen contact met u op om uw situatie te bespreken.

Meldingsformulier ZWI

Voor vragen of het indienen van een aanvraag Bbz kunt u terecht bij Uitvoeringsorganisatie BBS. U kunt via het online meldingsformulier zorg, werk en inkomen (ZWI) uw vraag stellen. U heeft hiervoor DigiD nodig.

De meldingsformulieren zijn vernieuwd. U ziet het logo van de gemeente Soest. Bent u inwoner van Bunschoten of Baarn? Dan kunt u dit formulier ook gebruiken. Uw melding komt op de juiste plek terecht.

Inloggen met DigiD Meldingsformulier ZWI