Privacy

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Uitvoeringsorganisatie BBS vindt het belangrijk dat iedereen die kan werken ook gaat werken. Wanneer men zelf geen werk kan vinden kan BBS op verschillende manieren ondersteunen. Mocht uiteindelijk blijken dat betaald werk niet tot de mogelijkheden behoort dan gaat BBS samen met de klant op zoek naar een zinvolle dagbesteding. Wanneer de klant nog geen werk heeft of niet genoeg inkomen om van te leven, dan kan BBS een bijstandsuitkering verstrekken. Het kan ook zijn dat iemand rond moet komen van een minimum en daardoor mogelijk recht heeft op extra vergoedingen. Naast de taken op het gebied van werk en inkomen voert BBS de administratieve afwikkeling uit van de aanvragen Wmo en jeugdhulp. BBS voelt zich verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die in vertrouwen aan ons verstrekt zijn. Dit komt ook tot uitdrukking in onze privacy missie. 

De privacy missie van BBS luidt:

Iedereen heeft recht op een zorgvuldige omgang met zijn persoonsgegevens. BBS ondersteunt de behoefte aan veiligheid en zekerheid van onze klanten, medewerkers en relaties. BBS gaat integer, transparant en zorgvuldig om met de in bewaring gegeven persoonsgegevens.

Toepasselijkheid van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring geldt voor mensen die een voorziening van BBS ontvangen, zoals een uitkering, bijzondere bijstand of in een traject zitten.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

BBS kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren u daarom om deze regelmatig te bekijken. U blijft dan op de hoogte van wijzigingen.