Collectieve zorgverzekering afsluiten

De gemeenten Baarn, Bunschoten, Soest hebben samen met Zilveren Kruis een collectieve zorgverzekering afgesloten voor hun inwoners met een laag besteedbaar inkomen.

Voorwaarden

Mensen met een uitkering, maar ook werkenden en zelfstandigen met een laag besteedbaar inkomen tot 130 % (115% voor mensen uit Bunschoten) van de voor hen geldende bijstandsnorm kunnen deelnemen aan de collectieve zorgverzekering.

Als extra voorwaarde geldt dat uw vermogen niet hoger mag zijn dan:

  • € 7.575,- voor een alleenstaande.
  • € 15.150,- voor een alleenstaande ouder of gezin.

Ook mag de overwaarde van uw eigen woning niet meer dan € 63.900,- bedragen.

Aanvragen

Wilt u meedoen met de collectieve zorgverzekering van de gemeente? Als u al verzekerd bent bij Zilveren Kruis kunt u gedurende het hele jaar overstappen naar het collectief. Bent u bij een andere zorgverzekeraar verzekerd dan kunt u alleen per 1 januari overstappen.

Collectieve zorgverzekering aanvragen

Basisverzekering met aanvullende opties

De zorgverzekering bestaat uit de basisverzekering en verschillende aanvullende verzekeringen. Voor deze verzekering(en) geldt dat:

  • De gemeente Baarn, Bunschoten, Soest een deel van de premie van de aanvullende verzekeringen betaalt
  • U kunt kiezen uit 3 verschillende aanvullende verzekeringen met een goede dekking
  • U kunt kiezen uit 2 aanvullende tandartsverzekeringen
  • Er uitgebreide vergoedingen zijn voor o.a. brillen, fysiotherapie, alternatieve geneeswijzen, hulpmiddelen (zoals een hoortoestel en orthopedisch schoeisel), voetzorg en dieetadvisering en een eigen bijdragen WMO. Kijk hier voor het vergoedingenoverzicht van Zilveren Kruis.
  • Zilveren Kruis iedereen accepteert, zonder medische keuring.

Premies 2024

Baarn en Soest Optimaal 1 / Aanvullend Tand 1* Optimaal 2 / Aanvullend Tand 1* Optimaal 3 / Aanvullend Tand 2*
Premie per maand incl. basisverzekering € 165,70 € 185,40 € 207,70
Vergoeding gemeente per maand € 18,25 € 27,97 € 45,25
U betaalt per maand € 147,45 € 157,43 € 162,45
Bunschoten Optimaal 1 / Aanvullend Tand 1* Optimaal 2 / Aanvullend Tand 1* Optimaal 3 / Aanvullend Tand 2*
Premie per maand incl. basisverzekering € 165,70 € 185,40 € 207,70
Vergoeding gemeente per maand € 10,- € 10,- € 10,-
U betaalt per maand € 155,70 € 175,40 € 197,70