Hulp vanuit de WMO

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan (blijven) meedoen aan de samenleving en zelfstandig kan blijven wonen

Dit betekent dat u:

  • kunt leven in een schoon en leefbaar huis
  • in en om uw huis kunt lopen of bewegen
  • allerlei praktische zaken goed kunt regelen, zoals de administratie
  • voldoende sociale contacten heeft
  • binnen uw woonplaats of in uw regio kunt reizen
  • zinnige dagbesteding heeft
  • structuur in de dag of week heeft

Ondersteuning aanvragen

Heeft u advies en aanvullende informatie nodig bij het aanvragen van ondersteuning via de Wmo? Ga dan naar de website van uw gemeente.