Normbedragen

Normbedragen overzicht
Alleenstaande (ouder) excl. vt* 115% 130%
Alleenstaande (ouder) van 18, 19, 20 jaar € 280,44 € 322,51 € 364,57
Alleenstaande (ouder) van 21 jaar tot AOW leeftijd € 1135,87 € 1306,25 € 1476,64
Gehuwden/samenwonenden excl.vt* 115% 130%
Beide partners 21 jr. of ouder tot AOW leeftijd € 1622,68 € 1866,08 € 2109,48
Beide partners 18 tm 20 jr. geen kind(eren) € 560,88 € 645,01 € 729,14
Beide partners 18 tm 20 jr. wel kind(eren) € 885,42 € 1018,23 € 1151,04
Eén partner 18 tm 20 jr. geen kind(eren) € 1091,78 € 1255,54 € 1419,31
Eén partner 18 tm 20 jr. wel kind(eren) € 1416,32 € 1628,76 € 1841,21
* vakantietoeslag
Kostendelersnorm p.p. 21jr. tot AOW excl. vt* 115% 130%
1 kostendelende medebewoner € 811,34 € 933,04 € 1054,74
2 kostendelende medebewoner € 703,16 € 808,63 € 914,11
3 kostendelende medebewoner € 649,07 € 746,43 € 843,79
4 kostendelende medebewoner € 616,62 € 709,11 € 801,60
* vakantietoeslag
Verblijvend in inrichting excl. vt* 115% 130%
Alleenstaande (ouder) € 359,69 € 413,64 € 467,60
Gehuwden/samenwonenden € 559,48 € 643,41 €727,33
* vakantietoeslag
IOAW/ IOAZ bruto grondslagen excl. vt*
Alleenstaande (ouder), 23 jr. tot AOW € 1378,76
Alleenstaande (ouder), 23 jr. tot AOW, incl. kostendelende medebewoner € 876,32
Gehuwden/samenwonenden € 1752,65
* vakantietoeslag

Buiten beschouwing te laten vermogen

Alleenstaande € 7.605,-
Alleenstaande ouder € 15.210,-
Gehuwden € 15.210,-