Participatiewet

Uitvoeringsorganisatie BBS voert voor de gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest de Participatiewet uit. Het doel van deze Participatiewet is dat zoveel mogelijk mensen deelnemen aan de samenleving door betaald werk te hebben, vrijwilligerswerk te doen of een opleiding te volgen. Mensen met en zonder beperkingen. klantregisseurs van BBS ondersteunen u hierbij. We kijken samen met u naar wat u zelf kunt. We gaan uit van uw mogelijkheden, en niet van wat u niet kunt.

Bijstandsuitkering en werk

Heeft u (tijdelijk) geen werk en ander inkomen dan kunt u in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering. Een bijstandsuitkering krijgt u niet zomaar. Wie een bijstandsuitkering ontvangt, moet bijvoorbeeld verplicht solliciteren en er alles aan doen om zo snel mogelijk werk te vinden. Werk kan ook bestaan uit deeltijdwerk of werk via een uitzendbureau. Het gaat er om dat u zoveel mogelijk zelf uw inkomen verdient en zo weinig mogelijk uitkering nodig heeft. Bent u gehuwd of samenwonend? Dan geldt dit ook voor uw partner.

Het is de bedoeling om de periode waarin u afhankelijk bent van een bijstandsuitkering, zo kort mogelijk te houden. Daarom kijken we samen met u naar de mogelijkheden om u zo snel mogelijk naar werk te begeleiden, zodat u weer voor uw eigen inkomen kunt zorgen.

Ondersteuning nodig?

Lukt het u niet om zelf werk te vinden? De klantregisseurs van BBS bespreken met u wat u nodig heeft aan ondersteuning. We gaan daarbij uit van wat u zelf kunt. Wij kunnen u aanmelden voor onze groepsgewijze bemiddeling of misschien is individuele trajectbegeleiding meer passend voor u. Onze klantregisseurs kunnen u ook vragen om testen te doen of aan het werk te gaan met behoud van uw uitkering, afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

De gemaakte afspraken zetten we in een Plan van Aanpak. Deze afspraken zijn niet vrijblijvend. Het niet nakomen van deze afspraken kan gevolgen hebben voor uw uitkering zoals een verlaging van de uitkering.