Rechten en plichten inkomen

Als u recht heeft op een bijstandsuitkering of IOAW uitkering dan heeft u ook recht op ondersteuning van Uitvoeringsorganisatie BBS bij het zoeken en vinden van werk. Samen met uw klantregisseur kijkt u wat daarvoor nodig is. Daarnaast heeft u altijd het recht om in bezwaar te gaan tegen besluiten van Uitvoeringsorganisatie BBS en kan u een klacht indienen als u ontevreden bent over de dienstverlening.

Verplichtingen

Aan het recht op uitkering zijn ook verplichtingen verbonden. Bijvoorbeeld dat u actief zoekt naar werk en bereid bent hier veel voor te doen.

Zo moet u bijvoorbeeld:

  • Zelf actief naar werk zoeken
  • Algemeen geaccepteerd werk aanvaarden
  • Bereid zijn om drie uur per dag te reizen als dat nodig is voor een nieuwe baan
  • Meewerken aan een Plan van aanpak, dat u samen met uw klantregisseur opstelt om werk te vinden
  • Kennis en vaardigheden bijhouden of verbeteren die nodig zijn om te werken
  • Uw best doen bij sollicitaties en de mogelijkheid op werk niet belemmeren door bijvoorbeeld een onverzorgd uiterlijk of te laat aanwezig zijn
  • Meewerken aan onderzoek naar uw mogelijkheden om weer aan het werk te gaan

De gemeente is verplicht om u een maatregel op te leggen als u zich niet aan deze verplichtingen houdt. De gemeente kan u zelfs een maand uw uitkering weigeren. Deze regels klinken erg streng en dat zijn ze ook. Maar we zullen altijd zorgvuldig naar uw situatie kijken. Het doel is om u, waar mogelijk, aan het werk te helpen en om alleen mensen die dat echt nodig hebben een bijstandsuitkering te geven.

Wijzigingen

Daarnaast moet u ook direct alle wijzigingen in uw persoonlijke woon- of leefsituatie, uw inkomen of uw financiële situatie aan ons doorgeven. U kunt de wijzigingen doorgeven door het wijzigingsformulier (pdf, 119 KB) in te vullen en bij ons in te leveren. Om misverstanden te voorkomen doet u dit vóórdat de situatie zich voordoet.