Toeslagen van de Belastingdienst

Hier vindt u in het kort informatie over de diverse toeslagen die u kunt aanvragen bij de Belastingdienst.

Huurtoeslag

Als uw inkomen te laag is voor de maandelijkse huur van uw woning dan kunt u huurtoeslag krijgen. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw huurprijs, inkomen en woonsituatie.

Zorgtoeslag

Om de premie van de zorgverzekering te betalen komen mensen met een laag inkomen in aanmerking voor een zorgtoeslag. De hoogte van deze toeslag is afhankelijk van uw inkomen en dat van uw eventuele partner.

Kindgebonden budget

Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Die krijgt u naast de kinderbijslag. Hebt u al een toeslag? Dan krijgt u vanzelf kindgebonden budget, als u er recht op hebt. Krijgt u geen kindgebonden budget en denkt u er wel recht op te hebben? Dan kunt u het zelf aanvragen.

Kinderopvangtoeslag

Gaat uw kind naar de kinderopvang omdat u werkt of een opleiding volgt dan kunt een deel van de kosten terug krijgen van de Belastingdienst. U kunt kinderopvangtoeslag krijgen voor dagopvang of voor de naschoolse opvang. Voor het overblijven of de tussenschoolse opvang is het niet mogelijk om kinderopvangtoeslag aan te vragen.