Klacht

Heeft u een klacht?

Uitvoeringsorganisatie BBS wil haar dienstverlening voortdurend verbeteren. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over uw contact met ons. Voelt u zich niet goed geholpen? Meld het ons dan.

U kunt aan de betreffende medewerker laten weten dat u ontevreden bent en waarom.

Als u er samen met de medewerker niet uitkomt, kunt u een klacht indienen via het contactformulier. BBS behandelt uw klacht binnen een termijn van 6 weken. Uw klacht wordt zorgvuldig behandeld. Bent u niet tevreden over de behandeling van uw klacht dan kunt u terecht bij de ombudsman van uw gemeente.

Een bezwaar indienen

Als u het niet eens bent met een besluit dat het college van burgemeester en wethouders heeft genomen, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Het indienen van een bezwaarschrift doet u schriftelijk.