Recht van inzage (artikel 15 avg)

BBS verzamelt allerlei gegevens van natuurlijke personen. Deze gegevens zijn nodig om de participatiewet uit te voeren en of de WMO 2015 en jeugdwet. Wij gebruiken persoonsgegevens bijvoorbeeld voor het toekennen van een uitkering of bijzondere bijstand en voor de facturen die betaald moeten worden voor de zorg die verleend is aan een persoon.

Persoonsgegevens opvragen

U kunt opvragen welke persoonsgegevens over u bekend zijn binnen de gemeente. U ontvangt een overzicht met:

  • Het doel waarvoor de gegevens worden gebruikt;
  • De categorie├źn van persoonsgegevens;
  • De ontvangers van de gegevens;
  • De herkomst van de gegevens;
  • Indien mogelijk, de verwachte opslagtermijn van de gegevens.

Dit recht heeft uiteraard alleen betrekking op uw eigen gegevens en niet op die van een andere persoon.

Verzoek indienen

Als u een algemeen verzoek om inzage wilt doen, neemt u contact op met de uitvoeringsorganisatie BBS via het formulier: Recht van inzage.

U geeft in het formulier aan welke gegevens u specifiek wilt inzien en waarom. Om er zeker van te zijn dat de aanvraag wordt gedaan door de juiste persoon vragen wij u zich te legitimeren aan de balie.

Als u jonger bent dan 16 jaar of als u onder curatele bent gesteld, kan alleen uw wettelijk vertegenwoordiger namens u een inzageverzoek doen.

Kosten

Het verstrekken van de informatie gebeurt in principe kosteloos, tenzij uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig zijn. Dan kan een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht of het verzoek worden geweigerd.

Overzicht persoonsgegevens

Binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek, ontvangt u bericht over de door u opgevraagde gegevens. Afhankelijk van de complexiteit van uw verzoek en van het aantal verzoeken kan de termijn van vier weken, indien nodig, met nog eens twee maanden worden verlengd.