Werken bij BBS

Hieronder ziet u de openstaande vacature bij Uitvoeringsorganisatie BBS.

Klantregisseur Sociaal Team Soest (32-36 uur)

 

Als klantregisseur sta jij een inwoner bij door samen te kijken wat er  nodig is om problematiek te verminderen of hanteerbaar te maken. Het Sociaal Team richt zich hierbij op de doelgroep volwassen mensen met meervoudige problematiek.

Je maakt samen met de inwoner en eventuele betrokkenen een plan van aanpak. Je begeleidt bij het realiseren van gestelde doelen door het eigen netwerk in te zetten, de sociale basisinfrastructuur te benutten, zelf begeleiding te bieden en/of specialistische hulp in te zetten. Je bent daarbij de spin in het web, daarnaast voer  je de regie over het zorg- en ondersteuningstraject van de inwoner. Afhankelijk van de casus werk je alleen of in duo’s.

 

Is deze functie jou op het lijf geschreven? Solliciteer dan voor 31 augustus.

 

Meer informatie over de vacature en uploaden van je motivatie en CV: Klantregisseur Sociaal Team Soest

Gezinscoach voor het Jeugdteam van Soest (32-36 uur)

 

Als gezinscoach sta jij een gezin bij door met hen een analyse te maken van de problemen die er spelen en daarna samen te kijken naar wat er nodig is om de problematiek op te lossen, te verminderen of hanteerbaar te maken.

Je maakt samen met het gezin een plan van aanpak. Van daaruit wordt gekeken wat het eigen netwerk kan betekenen en hoe de sociale basis infrastructuur benut kan worden. Wanneer dit onvoldoende is, kan jij kortdurende eigen begeleiding bieden of specialistische hulp inzetten. Bij het inzetten van specialistische hulp, houd jij de regie: je houdt overzicht over de (soms meerdere vormen van) hulpverlening die is ingezet, evalueert of deze nog passend is en stelt waar nodig het plan bij. 

 

Is deze functie jou op het lijf geschreven? Solliciteer dan voor 1 september. 

 

Meer informatie over de vacature en uploaden van je motivatie en CV: Gezinscoach Jeugdteam van Soest