Woo-verzoeken en informatieaanvraag

Woo-verzoek en informatieaanvraag

U heeft recht op informatie van de overheid. Dat is geregeld in de Wet open overheid (Woo). Sinds 1 mei 2022 vervangt de Woo de eerdere Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Veel meer dan de Wob verplicht de Woo tot het actief, uit eigen beweging, openbaar maken van documenten. Zo heeft u meer inzicht in het handelen van de overheid. Dus ook van de BBS. Het doel van de Woo is openbaarmaking. Persoonlijke en vertrouwelijke gegevens komen daarom niet voor openbaarmaking in aanmerking.

Contactpersonen Woo

Onze contactpersonen voor de Woo zijn: B. Truong en P. Boogaard. Zij kunnen u helpen met het beantwoorden van vragen en bij het vinden van de juiste informatie.

U kunt ze per mail bereiken via: b.truong@bbsuo.nl en p.boogaard@bbsuo.nl.

Het indienen van een Woo-verzoek

Het indienen van een Woo-verzoek doet u per mail of schriftelijk met een ondertekening. U geeft in uw mail of brief aan voor welk onderwerp u wilt dat informatie openbaar gemaakt wordt.