Aanmelding voor hulp bij schulden

U kunt op verschillende plekken in de drie gemeenten terecht voor een gesprek met een schuldhulpverlener in de gemeente waar u woont.  U kunt zich hiervoor melden bij:

Baarn

Spreekuur Kredietbank Nederland in Baarn
Heeft u schulden en lukt het u niet (meer) om dit zelf op te lossen? Schuldhulpverlening is bedoeld voor personen of gezinnen die zelf hun schulden niet meer kunnen betalen.
In het gemeentehuis van Baarn (Stationsweg 18) houdt Kredietbank Nederland een spreekuur over schuldhulpverlening.

Inwoners van Baarn kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar spreekuur@kbnl.nl met vermelding van naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en burgerservicenummer. Lees meer op www.kredietbanknederland.nl

Bunschoten

Schuldhulpverlening verloopt via PLANgroep. U kunt PLANgroep op dinsdag en woensdag bereiken via 033 - 299 14 11 en/of via het Sociaal Team De Lingt. PLANgroep heeft een open inloopspreekuur op dinsdag en woensdag van 9.00 tot 10.00 uur in het gemeentehuis (Stadsspui 1). U kunt ook een email sturen naar plangroep@bunschoten.nl.

Soest

Als u in Soest of Soesterberg woont dan kunt u terecht bij Schuldhulpverleners in het gemeentehuis Soest, Zorg Werk en Inkomen, Raadhuisplein 1, Soest.

Gebruik hiervoor het online formulier. U kunt het formulier invullen met uw Digid of u kunt kiezen voor het formulier zonder uw DigiD.

U kunt ook telefonisch contact opnemen via 035- 609 3411.

Voor het online doorgeven van uw melding kunt u inloggen met uw DigiD-inlogcode. Heeft u nog geen inlog? Vraag dit aan op de website van DigiD