Ik wil inburgeren (voor de inburgeraar)

Als nieuwkomer in de gemeenten Baarn, Bunschoten, Soest (BBS) gaat u inburgeren volgens de Nieuwe Wet Inburgering 2021. U leert meer over Nederland en hoe in Nederland wordt geleefd. De Uitvoeringsorganisatie BBS gaat u hierbij helpen.

Samen met u kijken we welke manier van inburgeren het beste bij u past. Hieronder leest u meer informatie over het inburgeren binnen de BBS gemeenten.

STAP 1  -  Koppeling gemeente en BBS

U hoort in welke gemeente u gaat wonen. Ook krijgt u de eerste brief van VWN. Dit is een uitnodiging voor een kennismaking.

STAP 2  -  Kennismaking VWN

U maakt kennis met de VWN. Ze leggen uit hoe de inburgering verdergaat. Ze leren u graag beter kennen.

STAP 3  -  Huisvesting, welkom in uw gemeente!

U krijgt een woning en u verhuist naar uw nieuwe gemeente.

STAP 4  -  Start Brede Intake BBS

U maakt kennis met uw klantmanager bij BBS. Samen met u wordt gekeken naar welke manier van inburgeren bij u past. We bespreken dat tijdens de Brede Intake, samenmet u en uw teamleider Vluchtelingenwerk. De start van de Brede Intake is een gesprek over uw mogelijkheden. Wie bent u, wat kunt u, wat wilt u?

STAP 5  -  Start maatschappelijke begeleiding Vluchtelingenwerk

Na de verhuizing moet u veel regelen: inschrijving bij de huisarts, inrichting van uw woning, verzekeringen en meer. Uw maatschappelijk begeleider helpt u hierbij.

STAP 6  -  Vervolg Brede Intake: leerbaarheidstoets

Na uw verhuizing kan uw inburgering bijna beginnen. U maakt eerst een toets. Die laat zien welke leerroute bij u past. Dit is het laatste onderdeel van de Brede Intake. Na deze leerbaarheidstoets kiest u samen met BBS een leerroute.

STAP 7  -  Plan Inburgering en Participatie (PIP) en start inburgering

Samen met uw klantmanager Inburgering van BBS maakt u een plan: het Plan Inburgering en Participatie (PIP). Hierin maakt u afspraken met uw klantmanager Inburgering van BBS over uw leerroute en participatie. Bijvoorbeeld over werk of vrijwilligerswerk. Daarna begint uw inburgering.

STAP 8  -  Leerroute en participatie

U volgt lessen over de Nederlandse taal en maatschappij. Ook doet u mee in de Nederlandse samenleving door school, werk, vrijwilligerswerk of andere activiteiten. Regelmatig bespreekt u met de Klantmanager inburgering van BBS hoe het gaat.

STAP 9  -  Examen of eindgesprek: inburgering afgerond!

Aan het einde van uw inburgering doet u een examen of heeft u een eindgesprek met BBS. Daarna krijgt u een diploma of certificaat. Gefeliciteerd, uw inburgering is afgerond!

Niet iedereen doet zijn inburgering op dezelfde manier. Samen met u kiezen we welke leerroute bij u past. Er zijn drie leerroutes.

1. B1-ROUTE  

U leert de taal op niveau B1. Dat is een goede start voor (vrijwilligers)werk.

2. ONDERWIJSROUTE

Dit is een voorbereiding op een opleiding in Nederland. U leert de taal en andere schoolvakken, zodat u een opleiding kunt starten.

3. ZELFREDZAAMHEIDSROUTE 

U leert om zelfstandig mee te doen in Nederland.

COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers)

 • Het COA heeft uw plek in het azc (asielzoekerscentrum) geregeld.
 • Het COA geeft u in het azc les over de Nederlandse samenleving: de voorinburgering.
 • Het COA helpt u samen met de gemeente en VluchtelingenWerk bij de overgang van het AZC naar een woning in uw gemeente.

Uitvoeringsorganisatie BBS (Baarn, Bunschoten & Soest)

 • Bij BBS heeft u een vast contactpersoon, de klantmanager inburgering
 • Tijdens de Brede intake wordt uw leerroute voor de inburgering bepaalt samen met uw klantmanager van BBS
 • BBS helpt u om geschikt (vrijwilligers)werk te vinden.
 • Als u niet werkt, krijgt u van BBS een uitkering. BBS regelt dan ook uw belangrijkste geldzaken.
 • BBS heeft regie & controleert of u zich inzet voor uw inburgering. U wordt door BBS aangemeld bij de taalschool (Danner & Danner) en andere netwerkpartners voor eventuele duale trajecten.
 • Aan het einde van de Z-route hebt u met uw klantmanager inburgering van BBS een eindgesprek.
 • Bij BBS heeft u een vast contactpersoon, de klantmanager inburgering

Vluchtelingenwerk

 • U ontmoet iemand van Vluchtelingenwerk tijdens de verhuizing naar de gemeente: uw maatschappelijk begeleider.
 • De teamleider van Vluchtelingenwerk Nederland is aanwezig tijdens de Brede Intake.
 • Uw maatschappelijke  begeleider helpt u om belangrijke dingen te regelen, bijvoorbeeld voor een woning, werk, de huisarts of de school voor uw kinderen.
 • Aan uw maatschappelijke begeleider kunt u alle vragen stellen over Nederland en praktische zaken.

DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs)

 • DUO controleert of u uw inburgering afmaakt.
 • Aan het einde van de B1- of onderwijsroute doet u bij DUO een B1-examen.

Danner & Danner: Taalschool

 • Danner & Danner geeft les over de Nederlandse taal.
 • Danner & Danner bereidt u voor op het examen of eindgesprek

Misschien snapt u niet alle woorden op onze website. Hier leggen we de belangrijkste woorden aan u uit.

Brede Intake

U heeft gesprekken met uw klantmanager Inburgering en uw maatschappelijk begeleider van Vluchtelingenwerk over uw persoonlijke situatie. Ook maakt u een toets om te zien welke leerroute bij u past. Dit is de leerbaarheidstoets.

Leerbaarheidstoets

Deze toets laat zien welke leerroute bij u past. Dit is een onderdeel van de Brede Intake.

Persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP)

In dit plan staan alle afspraken die u maakt over uw inburgering. U maakt deze afspraken met de BBS.

Leerroutes

U krijgt taalles die past bij uw niveau. Er zijn drie leerroutes.

 • B1-route: u leert de taal op niveau B1. Dat is een goede start voor (vrijwilligers)werk.
 • De Onderwijsroute: dit is een voorbereiding op een opleiding in Nederland. U leert de taal en andere schoolvakken, zodat u een opleiding kunt starten.
 • De Zelfredzaamheidsroute: u leert om zelfstandig mee te doen in Nederland.

Ontzorgen

Tijdens uw verhuizing wordt vastgesteld op welke manier uw financieel ontzorgt gaat worden en hoe wij u het beste financieel redzaam kunnen maken. U kunt ontzorgt worden via de Kredietbank of u wordt niet ontzorgt er worden automatische incasso’s ingesteld door uw maatschappelijke begeleider van Vluchtelingenwerk Nederland en u krijgt hierin wekelijks begeleiding.

Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP)

Dit is een cursus over de Nederlandse Arbeidsmarkt. U krijgt informatie over werken in Nederland. Ook gaat u minimaal 40 uur stage lopen of werken.

Participatieverklaringstraject (PVT)

Dit is een cursus in uw eigen taal over belangrijke Nederlandse waarden: vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie.

De leerbaarheidstoets is onderdeel van de Brede Intake. De toets ondersteunt om een leerroute te kiezen die bij u past. Op deze pagina kunt u oefenen voor de leerbaarheidstoets. Klik op de link/knop

Na eerdere ervaringen op het gebied van Financieel ontzorgen heeft BBS besloten om maatwerk toe te passen bij het financieel ontzorgen.

Wat houdt dit in? Op dit moment zijn er 2 opties.

1. U wordt ontzorgd door de Kredietbank

2. U wordt niet ontzorgd en krijgt ondersteuning van Vluchtelingenwerk Nederland.

Tijdens het huisvestingsgesprek met de klantmanager inkomen en de teamleider van VluchtelingenWerk Nederland worden de opties voor het financieel ontzorgen aan u uitgelegd. U kunt dan kiezen welke optie het beste bij u past. De klantmanager inkomen en teamleider van Vluchtelingenwerk ondersteunen en adviseren hierbij.

Financieel ontzorgen is een verplicht onderdeel van uw inburgering. Wij hebben voor maatwerk gekozen om u ook daadwerkelijk na 6 maanden financieel zelfredzaam te maken. Vandaar de keuze voor de 2 opties. Hieronder de 2 opties uitgelegd.

1. U wordt ontzorgd door de Kredietbank

U heeft gekozen om financieel ontzorgd te worden door de Kredietbank.

Dit betekent dat uw uitkering wordt uitbetaald aan de kredietbank. Zij betalen de vaste lasten zoals uw huur, zorgverzekering, water, energie etc. Wat over blijft krijgt u gestort op uw rekeningnummer. Verder doet u mee aan de training van Eurowijzer via Vluchtelingenwerk Nederland.

2. U wordt niet ontzorgd en krijgt ondersteuning van Vluchtelingenwerk Nederland.

U heeft gekozen om ontzorgd te worden door Vluchtelingenwerk.

Dit betekent dat u samen met uw maatschappelijke begeleider van Vluchtelingenwerk regelt dat de betaling van onder andere uw zorgverzekering uw huur automatisch van uw rekening worden afgeschreven. U krijgt hierbij wekelijks ondersteuning van uw maatschappelijke begeleider. Verder doet u mee aan de training Eurowijzer.