Inburgeren bij gezinsmigratie

Inburgeren voor gezinsmigranten

Een gezinsmigrant heeft niet in het AZC gezeten en is met zijn/haar partner naar Nederland gekomen. Deze partner heeft de Nederlandse nationaliteit en kan aantonen zorg te dragen voor de gezinsmigrant. Voor gezinsmigranten gelden andere regels en zij zijn verantwoordelijk voor hun eigen inburgering.

De inburgeringstermijn start na het ondertekenen van de Plan Inburgering & Participatie (PIP)

Hiervoor heeft de gezinsmigrant een brede intake gehad enkel met de klantmanager inburgering. Hierin is de leerroute bepaald.

Gezinsmigranten zijn zelf verantwoordelijk voor het inkopen van taallessen. Zij betalen zelf de taallessen eventueel met behulp van een lening via DUO. Op www.zoekinburgerschool.nl staat een overzicht van taalscholen.

De verplichte modules voor gezinsmigranten zijn: De Module Arbeidsmarkt Participatie (MAP) en de Participatieverklaringstraject (PVT). De MAP gaat over de Nederlandse Arbeidsmarkt en de PVT over de kernwaarden van de Nederlandse samenleving. Deze modules worden aangeboden door de BBS. De rest moet de inburgeraar zelf regelen.