Informatie over inburgeren via BBS

Ik wil informatie over inburgering binnen de BBS (voor inburgeraar, instanties etc)

De nieuwe Wet Inburgering is in werking getreden op 1 januari 2022. Deze nieuwe wet heet de Wet inburgering 2021 en geldt voor iedereen die vanaf 1 januari 2022 inburgeringsplichtig is.

Bent u voor 1 januari 2022 begonnen met het inburgeringstraject? Voor u blijft de oude regeling gelden.

De gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest werkt samen met veel lokale organisaties die betrokken zijn bij de begeleiding, opvang en inburgering van statushouders. Te denken valt aan welzijnsorganisaties, Buro Vrijwilligerswerk, Vluchtelingenwerk, taalschool Danner & Danner en Uitvoeringsorganisatie BBS.