Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van de kinderopvang. Sinds 1 januari 2018 zijn peuterspeelzalen omgevormd tot kinderopvang. Ook hiervoor kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen, als u aan de voorwaarden voldoet. 

Gaat u aan het werk en heeft u opvang nodig voor uw kinderen? Bij de belastingdienst kunt u een aanvraag indienen voor kinderopvangtoeslag.

Als u tijdens uw uitkering een re-integratie traject of het inburgeringstraject volgt, dan kunt u vergoeding van de kosten van kinderopvang bij Uitvoeringsorganisatie BBS vragen. Vraag uw klantregisseur naar de mogelijkheden.

Voorwaarden kinderopvangtoeslag

Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan bepaalde voorwaarden voldoen:

  • U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind. Of u onderhoudt uw kind in belangrijke mate;
  • Het kindercentrum of gastouderbureau moet geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Oppas in bijvoorbeeld een winkelcentrum is geen geregistreerde kinderopvang;
  • U heeft een schriftelijke overeenkomst met het kindercentrum of gastouderbureau. Hier moeten bepaalde gegevens in staan, zoals de uurprijs van de opvang en het aantal opvanguren per jaar;
  • U en uw toeslagpartner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning;
  • U werkt, studeert of volgt een traject om werk te vinden. Of u volgt verplicht een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling. Dit geldt ook voor uw toeslagpartner.

Lees meer over de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag in 2019 op de website van Belastingdienst Toeslagen.

Kinderopvangtoeslag berekenen

Wilt u weten of u kinderopvangtoeslag kunt krijgen? En zo ja, hoeveel? Maak dan een proefberekening voor uw kinderopvangtoeslag op de website van de Belastingdienst. 

Kinderopvangtoeslag aanvragen

U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen op de website van de Belastingdienst. Dit moet u doen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht daarom niet te lang met aanvragen, anders loopt u kinderopvangtoeslag mis.