Lokale Initiatieven

Inleiding

De opdracht aan Uitvoeringsorganisatie BBS is om zoveel mogelijk in samenwerking met anderen tot resultaten te komen. We kunnen niet alles alleen en samenwerken in netwerken is daarom cruciaal. 

We voeren veel lokale projecten uit in onze drie gemeenten  om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen voor mensen, of om hen te begeleiden naar een baan.

De lokale initiatieven zijn projecten die zijn gericht op mensen met een bijstandsuitkering, laagopgeleide vrouwen en jongeren met of zonder een uitkering. Uitvoeringsorganisatie BBS werkt hierbij nauw samen met lokale organisaties.

Zorgzaamsoest.nl

Zorgzaamsoest is website voor inwoners van Soest en Soesterberg. Inwoners vinden op deze website oplossingen voor hun hulp- en ondersteuningsvragen over jeugd en gezin, vervoer en mobiel zijn, werk en inkomen, sociale contacten, gezondheid, wonen en mantelzorg. De website biedt ook informatie over vrijwilligers, zorg en overlast en praktische hulp.www.zorgzaamsoest.nl