On the Move

Binnen het programma ‘Sport en Bewegen in de Buurt’ (Buurtsportcoach regeling –BSC) van de gemeente Soest hebben wij een project ON THE MOVE!

We werken in dit project toe naar een continue proces van bewegen naar eigen kracht en meedoen.

Het Team

Uitvoeringsorganisatie BBS is aanvoerder van het team en is samen met de spelers: IDEA, MEE, Cultuurpunt, SWOS, OPTISPORT, AMERPOORT, KNIJTJES EN ZIPPIES verantwoordelijk voor het project On the Move.

Het gaat om:  Bewegen in de breedste zin van het woord.

Hoe doen we dat?

Alle teamleden zetten zich met hun organisatie in voor projecten en werken  toe naar een mijlpaal groot of klein. Alle activiteiten vinden plaats vanuit de principes: deelnemen, deelhebben en deelzijn.

Bent u bekend bij BBS

En wilt u zelf meedoen? Meldt dit dan bij uw klantregisseur, zij/hij kan u verder helpen en adviseren als mogelijk onderdeel in uw plan van aanpak.