Ondersteuning nodig?

Lukt het u niet om zelf werk te vinden? De klantregisseurs van BBS bespreken met u wat u nodig heeft aan ondersteuning. We gaan daarbij uit van wat u zelf kunt. Wij kunnen u aanmelden voor onze groepsgewijze bemiddeling of misschien is individuele trajectbegeleiding meer passend voor u.

Onze klantregisseurs kunnen u ook vragen om testen te doen of aan het werk te gaan met behoud van uw uitkering, afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

De gemaakte afspraken zetten we in een Plan van Aanpak. Deze afspraken zijn niet vrijblijvend. Het niet nakomen van deze afspraken kan gevolgen hebben voor uw uitkering zoals een verlaging van de uitkering.