Praktijkonderwijs

Wat is praktijkonderwijs?

Het belangrijkste verschil met het VMBO is dat het Praktijkonderwijs rechtstreeks opleidt voor een baan. Om de kans op de arbeidsmarkt te vergoten biedt het Praktijkonderwijs verschillendebrancheopleidingen aan. Ook worden leerlingen voorbereid op zelfstandig functioneren in de maatschappij. Voor leerlingen die gaandeweg het Praktijkonderwijs voldoende capaciteiten
ontwikkelen om naar het MBO te kunnen is er een vervolg mogelijk via een Entree-opleiding. Daarna is mbo-niveau 2 of de arbeidsmarkt het vervolg.

Voor wie is praktijkonderwijs

Voor sommige leerlingen zijn de leerwegen in het VMBO te hoog gegrepen. Ook met ondersteuning zullen ze er niet in slagen om het VMBO-diploma te halen. Deze groep leerlingen kan terecht in het Praktijkonderwijs.

Wat biedt Praktijkonderwijs?

Praktijkonderwijs biedt maatwerk voor elke leerling. Uitgangspunt is dat iedere leerling talenten heeft die in het Praktijkonderwijs verder ontwikkeld worden. De leerling volgt geen onderwijs maar het onderwijs volgt de leerling! Iedere leerling heeft een individueel ontwikkelplan om invulling te geven aan het onderwijs- en begeleidingsprogramma. Het onderwijs bestaat uit theorievakken, praktijkvakken, branchegerichte cursussen en stages. Wanneer leerlingen het Praktijkonderwijs doorlopen hebben, krijgen ze een getuigschrift en een portfolio met daarin de bewijzen van de diverse opleidingstrajecten en cursussen die succesvol doorlopen zijn en van belang zijn voor de entree op de arbeidsmarkt en/of vervolgopleiding.

Samenwerkingsverband V(S)O Eemland

Passend onderwijs voor iedere leerling. Dat is het doel van de scholen die samenwerken in Samenwerkingsverband V(S)O Eemland. Het samenwerkingsverband bestaat uit alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in Amersfoort, Bunschoten, Soest, Baarn, Woudenberg en Leusden.

Meer informatie kunt u in de brochure "Toelaatbaarheid tot Praktijkonderwijs" vinden.

Toelaatbaarheid tot praktijkonderwijs

Scholen voor praktijkonderwijs

Pr0 De Baander

Zandvogelweg 152
3815 DR Amersfoort
033 4723163
info@debaander.nl
www.debaander.nl

PRO33college

Wiekslag 50
3815 GS Amersfoort
033 4722165 / 4450333
info@pro33college.nl
www.pro33college.nl