Re-integratie

De klantregisseurs van Uitvoeringsorganisatie Baarn Bunschoten Soest ondersteunen u bij het zoeken naar werk. Ook als u al langere tijd niet gewerkt heeft en opnieuw moet re-integreren.

Wij maken met u afspraken over hoe vaak u solliciteert, welke trainingen u moet volgen of welke andere acties in gang worden gezet. We gaan daarbij uit van uw zelfredzaamheid. 

Plan van aanpak

Samen met uw klantregisseur maakt u een Plan van aanpak waarin beschreven staat wat u gaat doen om werk te vinden of te re-integreren. In dit plan wordt rekening gehouden met uw persoonlijke omstandigheden. Afhankelijk van uw werkervaring, uw vaardigheden en de vraag van de arbeidsmarkt, kan het Plan van aanpak bestaan uit verschillende stappen. Deze stappen helpen uw kansen om uiteindelijk een baan te vinden te vergroten.

Voorbeelden van deze stappen zijn: een taaltraining, om- of bijscholing, het opdoen van werkervaring of deelname aan onze groepstrainingen in MEEDOEN WERKT! Ook een gesubsidieerde baan behoort tot de mogelijkheden. Er zijn ook andere stappen mogelijk, afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Alle stappen dragen bij aan het vergroten van uw kansen op het vinden van een baan.