Stimuleringsregelingen

Subsidies en voordelen

Wij hebben diverse mogelijkheden voor u als werkgever op het gebied van subsidies en regelingen. Afhankelijk van de door u aangeboden baan, proefplaatsing, werk- of leerplek en de situatie en talenten van onze kandidaat kunnen wij u als werkgever ontzorging bieden. 

Subsidies en regelingen

Hieronder vindt u een aantal subsidies en regelingen die wij aanbieden.

U kunt in sommige gevallen in aanmerking komen voor een werkgeverssubsidie voor het aannemen van een werkzoekende met grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Soms is inzet van een proefplaatsing mogelijk. De werknemer behoudt gedurende de proefplaatsing zijn uitkering. U hoeft geen loon te betalen en kunt gedurende een korte periode kijken hoe de werknemer functioneert. Bij een juiste match biedt u de werkzoekende een arbeidscontract aan van minimaal een half jaar.

Vergoeding van opleidingskosten of aanvullende coachingsbijdrage voor kandidaten die een leerwerktraject met baangarantie ingaan. Tijdens de opleiding worden werkzoekenden bij voorkeur door u betaald voor de praktijk uren.

Als werkgever kunt u in aanmerking komen voor loonkostensubsidie wanneer u iemand in dienst neemt die valt onder de doelgroep Banenafspraak en verminderde productiviteit heeft, afhankelijk van de loonwaarde. U krijgt een deel van het loon weer terug via Uitvoeringsorganisatie BBS.

Neemt u iemand aan met een arbeidsbeperking dan kunt u voor uw werknemer via Uitvoeringsorganisatie BBS een jobcoach inschakelen. De jobcoach begeleidt uw werknemer op de werkvloer voor zover dat nodig is.

Als een werknemer met een arbeidsbeperking ziek wordt tijdens de eerste vijf jaar dat hij bij u werkt, kunt u als werkgever een Ziektewet-uitkering ontvangen die u kunt verrekenen met het loon. Uitvoeringsorganisatie BBS kan uw werknemer helpen bij het re-integreren.

Op uwv.nl/werkgevers staan de verschillende mogelijkheden toegelicht. Op ondernemersplein.nl/subsidie/premiekorting leest u meer over de kortingen die u via de Belastingdienst kunt ontvangen op uw werk-geverspremies en loonkosten.

Op subsidiecalculator.nl kunt u de hoogte van de subsidiebijdragen uitrekenen en achtergrondinformatie vinden.