50+ en uitkering

IOAW

U kunt voor een IOAW uitkering in aanmerking komen als u 50 jaar of ouder bent en werkloos. U moet daarbij aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent geboren voor 1 januari 1965 en bent na het bereiken van de 50-jarige leeftijd werkloos geworden én u heeft de volledige voor u geldende uitkeringsduur op grond van de WW doorlopen.
  • Uw inkomen en dat van uw partner mag niet hoger zijn dan het sociaal minimum.
  • U woont rechtmatig in Nederland en bent niet ouder dan de AOW gerechtigde leeftijd.

Als u denkt in aanmerking te komen voor een IOAW uitkering, dan kunt u een aanvraag indienen via het online meldingsformulier zorg, werk en inkomen (ZWI). U heeft hiervoor DigiD nodig.

De meldingsformulieren zijn vernieuwd. U ziet het logo van de gemeente Soest. Bent u inwoner van Bunschoten of Baarn? Dan kunt u dit formulier ook gebruiken. Uw melding komt op de juiste plek terecht.

Inloggen met DigiD Meldingsformulier ZWI

Een medewerker van Uitvoeringsorganisatie BBS neemt binnen twee werkdagen telefonisch contact met u op.

AOW

Rond uw pensioengerechtigde leeftijd berekent de Sociale Verzekeringsbank (SVB) hoeveel AOW u krijgt. Heeft u de AOW-leeftijd en heeft u een onvolledig AOW-pensioen en weinig ander inkomen? Dan is uw inkomen waarschijnlijk lager dan het sociaal minimum. U kunt dan een ‘aanvullende inkomensvoorziening ouderen’ (AIO) krijgen. Via de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kunt u zien of u hiervoor in aanmerking komt. Is dit het geval, dan krijgt u automatisch een aanvraagformulier voor een AIO-aanvulling.

Voor meer informatie over de AOW en AIO kunt u terecht bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).