Eigen inkomsten, vermogen, kosten delen en giften

Eigen inkomsten

Bijstand is altijd een aanvulling op uw eigen inkomsten. Uw inkomsten en die van uw partner worden samen aangevuld tot het voor u geldende bijstandsbedrag. Bijna alle inkomsten tellen mee zoals bijvoorbeeld:

  • Geld dat u verdient met een betaalde baan
  • Een andere uitkering
  • Studiefinanciering
  • Alimentatie voor u en uw kinderen
  • Sommige heffingskortingen van de belastingdienst

Uw inkomsten moet u iedere maand doorgeven aan Uitvoeringsorganisatie BBS zodat wij deze kunnen aanvullen. U ontvangt hiervoor ieder maand een Periodieke Verklaring Inkomsten.

Vermogen

Hebben u en uw partner meer vermogen dan toegestaan, dan zult u dat samen eerst op een verantwoorde wijze moeten opmaken. Eigen vermogen is onder andere het geld op uw spaarrekening, spaarloon, auto, caravan, boot en de overwaarde van uw huis.

Alleenstaande € 7.575,-
Alleenstaande ouder € 15.150,-
Gehuwden € 15.150,-

Van de overwaarde op uw eigen huis mag u € 52.500,- behouden.

Kosten delen

Woont u met meerdere personen ouder dan 21 jaar op uw adres en hebben deze personen ook inkomen? Dan krijgt u te maken met de zogenaamde kostendelersnorm. Kort gezegd betekent dit dat u de kosten van wonen kunt delen met anderen waardoor u minder uitkering nodig heeft. De hoogte van uw uitkering wordt aan uw situatie aangepast.

Giften

Heeft u een bijstandsuitkering en een gift ontvangen, bijvoorbeeld van familie of vrienden? U mag elk jaar tot een bepaald bedrag aan giften ontvangen zonder dat dit gevolgen heeft voor uw uitkering. Een gift is iets dat u gratis krijgt. Bijvoorbeeld een geldbedrag of boodschappen. Ontvangen giften dienen altijd binnen 2 weken doorgegeven te worden via een wijzigingsformulier (pdf, 119 KB).

De gemeente heeft regels opgesteld voor giften die niet worden verrekend met uw uitkering. Die leest u hieronder.

Vrijgestelde bedragen

Het bedrag aan giften dat u elk jaar mag ontvangen hangt af van uw situatie.

  • Alleenstaanden: maximaal € 2.000 per jaar
  • Gehuwd of samenwonend: € 2.500 per jaar

Als u meer ontvangt dan tellen wij dat bij u vermogen op of zien wij dat als inkomsten. In dat geval ontvangt u minder uitkering. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie en beoordelen wij apart.  Daarnaast mogen uw kinderen tot 18 jaar giften ontvangen, zolang uw totale vermogen onder de vermogensgrens blijft.

Uitzonderingen

De volgende giften hebben geen invloed op de hoogte van uw bijstandsuitkering. U moet ze wel binnen 2 weken melden via een wijzigingsformulier (pdf, 119 KB).

  • Giften die u incidenteel ontvangt met een bepaalde bestemming. Bijvoorbeeld om betaalachterstanden van huur, drinkwater, zorgverzekering, elektra en gas mee te betalen.
  • Giften in natura van goede doelen, sociale fondsen en hulporganisaties (zoals de Voedselbank, Weggeefwinkels), vallen ook onder de uitzonderingen maar deze giften hoeft u niet door te geven aan ons.