Minimaregelingen

Wanneer u moet rondkomen van een minimum inkomen, heeft u mogelijk recht op extra vergoedingen. Dit worden inkomensondersteunende regelingen genoemd. Een inkomen op of rond het bijstandsniveau wordt als minimum inkomen gezien. Inkomensondersteunende regelingen zijn:

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een vergoeding voor bijzondere of extra kosten. De kosten moeten wel noodzakelijk zijn. Hoe hoog de bijzondere bijstand is, hangt af van het soort kosten dat u maakt. In sommige situaties krijgt u de vergoeding in de vorm van een lening. Wij gaan altijd uit van de goedkoopst passende oplossing. U moet de aanvraag bijzondere bijstand indienen vóórdat de kosten zijn betaald.

Let op: Onderstaand formulier alleen gebruiken als u een bijstandsuitkering ontvangt.

Aanvraagformulier bijzondere bijstand (pdf, 97 KB)

Heeft u geen uitkering of een IOAW/IOAZ uitkering? Dan dient u voor een aanvraag bijzondere bijstand naast bovenstaand formulier ook het formulier hieronder in te leveren.

Inlichtingenformulier (pdf, 237 KB)

Studietoeslag

U bent student en heeft een blijvende medische beperking. Dan is het voor u waarschijnlijk moeilijk om naast uw studie geld bij te verdienen. U kunt dan studietoeslag aanvragen. Dat is extra financiële hulp om toch een opleiding te doen of af te maken.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor studietoeslag:

 • U woont in Baarn, Bunschoten of Soest
 • U heeft een structurele medische beperking
 • Daardoor kunt u naast uw studie niet werken
 • U ontvangt studiefinanciering of krijgt een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de WTOS (Leerlingen van 18 jaar en ouder in voortgezet onderwijs en vavo);
 • U heeft geen recht op een Wajong-uitkering.

De Uitvoeringsorganisatie BBS bepaalt of u recht heeft op de studietoeslag, hoe hoog de toeslag is en of u deze per maand of per jaar krijgt uitgekeerd. Neem voor meer informatie contact op met ons als Uitvoeringsorganisatie BBS, of gebruik voor het aanvragen van de studietoeslag het formulier 'Aanvraag studietoeslag'.

Aanvraagformulier studietoeslag (pdf, 220 KB)

Een medewerker van BBS zal dan telefonisch contact met u opnemen om na te gaan of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand.

Vergoeding eigen risico

Inwoners van de gemeente Baarn en Soest met een laag besteedbaar inkomen kunnen het eigen risico van de zorgverzekering 1x per jaar declareren bij Uitvoeringsorganisatie BBS. . Voorwaarde voor 2022 is dat u een minimaal Eigen Risico moet betalen van € 100,-, in 2023 is deze voorwaarde vervallen. Wij vergoeden tot het maximale eigen risico van € 385,-. Gebruik hiervoor het formulier 'vergoeding eigen risico zorgverzekering 2022' of 'vergoeding eigen risico zorgverzekering 2023'.

Formulier vergoeding eigen risico 2023 (pdf, 187 KB)

Individuele inkomenstoeslag

Voorwaarden

 • U woont in Baarn, Bunschoten of Soest
 • U heeft 3 jaar of langer een laag inkomen (100% bijstandsnorm)
 • U heeft geen uitzicht op een beter inkomen en heeft hiervoor voldoende aan gewerkt
 • Uw vermogen is niet meer dan € 7.605,- als u alleenstaand bent of € 15.210,- als u een alleenstaande ouder bent of samenwoont
 • U bent geen student en u woont niet in een verpleegtehuis
 • U heeft een zelfstandig huishouden
 • U bent minimaal 21 jaar en heeft nog niet de AOW gerechtigde leeftijd bereikt

Kreeg u in 2022 individuele inkomenstoeslag?

Dan krijgt u dit jaar het aanvraagformulier thuis gestuurd waarmee u de regeling eenvoudig kunt aanvragen. U krijgt het aanvraagformulier ongeveer 1 jaar nadat u de individuele inkomenstoeslag kreeg in 2022. Voorbeeld: kreeg u de individuele inkomenstoeslag in juni 2022? Dan krijgt u dit jaar eind mei het formulier thuisgestuurd.

Heeft u na 14 maanden het aanvraagformulier toch niet ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Wilt u de individuele inkomenstoeslag voor de eerste keer aanvragen? Gebruik hiervoor het formulier 'individuele inkomenstoeslag'.

Formulier individuele inkomenstoeslag (pdf, 192 KB)

Lever het formulier incl. de gevraagde bewijsstukken in bij Uitvoeringsorganisatie BBS.

Aanvraagformulier Minimafonds 2023_2 (pdf, 221 KB)

Minimaregelingen

Baarn

Inwoners van Baarn met een laag inkomen kunnen via het declaratiefonds een vergoeding krijgen voor activiteiten op cultureel, maatschappelijk, sportief en recreatief gebied. U kunt een aanvraag indienen via het online formulier Declaratiefonds aanvragen op de website van de gemeente Baarn.

Soest

Inwoners van Soest kunnen via het Minimafonds Soest een tegemoetkoming krijgen voor sociaal culturele activiteiten. De spelregels hiervoor zijn:

 • Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 130% van de bijstandsnorm.
 • En  uw vermogen mag niet hoger zijn dan € 7.605,00 als u alleenstaand bent en € 15.210,00 als u gehuwd, samenwonend of een alleenstaand ouder bent.

Net als in 2022 zullen wij aan klanten die 12 maanden of langer van ons een bijstandsuitkering ontvangen, de bijdrage uit het Minimafonds 2023 automatisch uitbetalen. Wij doen dit in februari 2023. U hoeft hier niets voor te doen. U ontvangt de bijdrage automatisch op uw rekening.

Aan mogelijk overig rechthebbenden die in 2022 de bijdrage ook hebben ontvangen, wordt het aanvraagformulier automatisch opgestuurd. Dit doen wij eind februari 2023.

Bereken uw recht

Op welke tegemoetkomingen heeft u recht?

Er bestaan allerlei tegemoetkomingen. Soms meer dan u denkt. Bereken in een paar stappen op welke bedragen u mogelijk recht heeft. Ook ziet u waar u deze kunt aanvragen.

Wilt u snel weten of u voor deze of andere regelingen in aanmerking komt? Kijk dan op de website: BerekenUwRecht.