Minimaregelingen

Wanneer u moet rondkomen van een minimum inkomen, heeft u mogelijk recht op extra vergoedingen. Dit worden inkomensondersteunende regelingen genoemd. Een inkomen op of rond het bijstandsniveau wordt als minimum inkomen gezien. Inkomensondersteunende regelingen zijn:

Bereken uw recht

Op welke tegemoetkomingen heeft u recht?

Er bestaan allerlei tegemoetkomingen. Soms meer dan u denkt. Bereken in een paar stappen op welke bedragen u mogelijk recht heeft. Ook ziet u waar u deze kunt aanvragen.

Wilt u snel weten of u voor deze of andere regelingen in aanmerking komt? Kijk dan op de website: BerekenUwRecht. 

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een vergoeding voor bijzondere of extra kosten. De kosten moeten wel noodzakelijk zijn. Hoe hoog de bijzondere bijstand is, hangt af van het soort kosten dat u maakt. In sommige situaties krijgt u de vergoeding in de vorm van een lening. Wij gaan altijd uit van de goedkoopst passende oplossing. U moet de aanvraag bijzondere bijstand indienen vóórdat de kosten zijn betaald.

Let op: Onderstaand formulier alleen gebruiken als u een bijstandsuitkering ontvangt.

Aanvraagformulier bijzondere bijstand (pdf, 97 KB)

Heeft u geen bijstanduitkering of een IOAW/IOAZ uitkering? Dan dient u voor een aanvraag bijzondere bijstand naast bovenstaand formulier ook het formulier hieronder in te leveren.

Inlichtingenformulier (pdf, 237 KB)

Witgoedregeling bijzondere bijstand gemeente Bunschoten

Mogelijk krijgt u vanuit de bijzondere bijstand huishoudelijke apparaten, zoals een koelkast of een wasmachine. Bijvoorbeeld als uw apparaat stuk is gegaan en u geen geld heeft om zelf een nieuwe te kopen.

Via bovenstaand formulier kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Als u voor 31 december 2024 recht heeft op een kookplaat, fornuis, wasmachine, koel-vriescombinatie of koelkast krijgt u mogelijk meer geld om deze apparaten te kopen. U moet dan wel een energiezuinige en duurzame optie kiezen. Voor meer informatie, zie de folder via de button hieronder.

Indien u over wil gaan naar koken op inductiekookplaat, zijn er onder meer aanpassingen in uw meterkast nodig en is mogelijk extra stroom nodig. Woningcorporatie Het Gooi & Omstreken en woningcorporatie Eemland Wonen/ Omthuis betalen een deel van de kosten voor het aanpassen van de elektrische installatie. Kijk op https://www.wonenbijgeno.nl/inductie of https://www.omthuis.nl/vraag-en-antwoord#/node/1831 voor de benodigde aanvraag bij uw verhuurder en waar u op moet letten.

Energiezuinige huishoudelijke apparatuur (pdf, 981 KB)

Studietoeslag

U bent student en heeft een blijvende medische beperking. Dan is het voor u waarschijnlijk moeilijk om naast uw studie geld bij te verdienen. U kunt dan studietoeslag aanvragen. Dat is extra financiële hulp om toch een opleiding te doen of af te maken.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor studietoeslag:

 • U woont in Baarn, Bunschoten of Soest
 • U heeft een structurele medische beperking
 • Daardoor kunt u naast uw studie niet werken
 • U ontvangt studiefinanciering of krijgt een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de WTOS (Leerlingen van 18 jaar en ouder in voortgezet onderwijs en vavo);
 • U heeft geen recht op een Wajong-uitkering.

De Uitvoeringsorganisatie BBS bepaalt of u recht heeft op de studietoeslag, hoe hoog de toeslag is en of u deze per maand of per jaar krijgt uitgekeerd. Neem voor meer informatie contact op met ons als Uitvoeringsorganisatie BBS, of gebruik voor het aanvragen van de studietoeslag het formulier 'Aanvraag studietoeslag'.

Aanvraagformulier studietoeslag (pdf, 166 KB)

Een medewerker van BBS zal dan telefonisch contact met u opnemen om na te gaan of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand.

Vergoeding eigen risico

Inwoners van de gemeente Baarn en Soest met een laag besteedbaar inkomen kunnen het eigen risico van de zorgverzekering 1x per jaar declareren bij Uitvoeringsorganisatie BBS. Wij vergoeden tot het maximale eigen risico van € 385,-. Gebruik hiervoor het formulier  'vergoeding eigen risico zorgverzekering 2024 (pdf, 187 KB)'.

Individuele inkomenstoeslag

Voorwaarden

 • U woont in Baarn, Bunschoten of Soest
 • U heeft 3 jaar of langer een laag inkomen (100% bijstandsnorm)
 • U heeft geen uitzicht op een beter inkomen en heeft hiervoor voldoende aan gewerkt
 • Uw vermogen is niet meer dan € 7.575,- als u alleenstaand bent of € 15.150,- als u een alleenstaande ouder bent of samenwoont
 • U bent geen student en u woont niet in een verpleegtehuis
 • U heeft een zelfstandig huishouden
 • U bent minimaal 21 jaar en heeft nog niet de AOW gerechtigde leeftijd bereikt

Kreeg u in 2023 individuele inkomenstoeslag?

Dan krijgt u dit jaar het aanvraagformulier thuis gestuurd waarmee u de regeling eenvoudig kunt aanvragen. U krijgt het aanvraagformulier ongeveer 1 jaar nadat u de individuele inkomenstoeslag kreeg in 2023. Voorbeeld: kreeg u de individuele inkomenstoeslag in juni 2023? Dan krijgt u dit jaar eind mei het formulier thuisgestuurd.

Heeft u na 14 maanden het aanvraagformulier toch niet ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Wilt u de individuele inkomenstoeslag voor de eerste keer aanvragen? Gebruik hiervoor het formulier 'individuele inkomenstoeslag'.

Formulier individuele inkomenstoeslag (pdf, 103 KB)

Lever het formulier incl. de gevraagde bewijsstukken in bij Uitvoeringsorganisatie BBS.

Minimaregelingen

Soest

Inwoners van Soest kunnen via het Minimafonds Soest een tegemoetkoming krijgen voor sociaal culturele activiteiten. De spelregels hiervoor zijn:

 • Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 130% van de bijstandsnorm.
 • En  uw vermogen mag niet hoger zijn dan € 7.575,00 als u alleenstaand bent en € 15.150,00 als u gehuwd, samenwonend of een alleenstaand ouder bent.

Net als in 2023 zullen wij aan klanten die 12 maanden of langer van ons een bijstandsuitkering ontvangen, de bijdrage uit het Minimafonds 2024 automatisch uitbetalen. Wij doen dit in februari 2024. U hoeft hier niets voor te doen. U ontvangt de bijdrage automatisch op uw rekening.

Aan mogelijk overig rechthebbenden die in 2023 de bijdrage ook hebben ontvangen, wordt het aanvraagformulier automatisch opgestuurd. Dit doen wij eind februari 2024.

Aanvraagformulier minimaregelingen 2024 (pdf, 224 KB)

Volwassenenfonds

De gemeente Bunschoten is in samenwerking met het Volwassenfonds in 2023 een pilot gestart om sporten toegankelijker te maken voor inwoners uit onze gemeente die moeten leven van een minimuminkomen. Deze pilot duurt tot en met 2024.

Het Volwassenenfonds zorgt ervoor dat de contributie/het lesgeld en/of materialen worden betaald voor volwassenen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Het fonds vergoedt tot een maximaal bedrag van € 300,- per jaar voor sport. Mocht er na het betalen van de contributie nog geld over zijn, dan is het mogelijk om voor het resterende bedrag attributen aan te vragen tot een maximaal bedrag van €50,-.

Voor de regeling is een vastgesteld budget beschikbaar.  Als dit budget bereikt is, kunnen geen aanvragen meer in behandeling genomen worden. Kijk voor meer informatie op www.volwassenenfonds.nl.

Aanvraag indienen

Via het CLIP  kan een aanvraag ingediend worden bij het Volwassenenfonds. Op de woensdag en vrijdag tussen 09.00 uur en 11.00 uur is er inloopspreekuur (Bikkersweg 30). Een afspraak kan ook ingepland worden via het algemene nummer van de Boei 033-299 2922. Mensen met een bijstandsuitkering kunnen contact opnemen met hun klantmanager inkomen.