Minimaregelingen

Wanneer u moet rondkomen van een minimum inkomen, heeft u mogelijk recht op extra vergoedingen. Dit worden inkomensondersteunende regelingen genoemd. Een inkomen op of rond het bijstandsniveau wordt als minimum inkomen gezien. Inkomensondersteunende regelingen zijn:

Bijzondere Bijstand

Bijzondere bijstand is een vergoeding voor bijzondere of extra kosten. De kosten moeten wel noodzakelijk zijn. Hoe hoog de bijzondere bijstand is, hangt af van het soort kosten dat u maakt. In sommige situaties krijgt u de vergoeding in de vorm van een lening. Wij gaan altijd uit van de goedkoopst passende oplossing. U moet de aanvraag bijzondere bijstand indienen vóórdat de kosten zijn betaald.

Let op: Onderstaand formulier alleen gebruiken als u een bijstandsuitkering ontvangt.

Formulier aanvraag bijzondere bijstand (pdf, 69 KB)

Heeft u geen uitkering of een IOAW/IOAZ uitkering . Dan dient u voor een aanvraag bijzondere bijstand beide onderstaande formulieren te gebruiken.

Formulier aanvraag bijzondere bijstand (pdf, 69 KB) Inlichtingenformulier (pdf, 237 KB)

Studietoelage

Individuele studietoeslag voor studenten met een beperking

Studiefinanciering is voor een student meestal niet voldoende om alle kosten van te betalen. Veel studenten werken daarom naast hun studie. Maar studenten met een beperking kunnen vaak niet of nauwelijks bijverdienen. Voor hen is er de individuele studietoeslag. Dit is bijzondere bijstand.

Wie heeft er recht op?

U kunt een studietoeslag krijgen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent 18 jaar of ouder;
 • U volgt een opleiding of studie en ontvangt studiefinanciering (Wsf 2000) of een tegemoetkoming in de studiekosten (Wtos), of u heeft hier recht op maar ontvangt deze niet;
 • U heeft geen of weinig eigen vermogen; en
 • U bent niet in staat om met werk voldoende bij te verdienen, maar u kunt wel werken.
 • U woont zelfstandig, waaronder ook verstaan wordt zelfstandig wonen onder begeleiding.

Geen recht op studietoeslag:

 • U heeft geen recht op studietoeslag als er sprake is van andere inkomsten naast de studiefinanciering, indien deze hoger zijn dan € 100,- per maand. Bij lagere inkomsten worden de inkomsten van de studietoeslag afgetrokken.

De Uitvoeringsorganisatie BBS bepaalt of u recht heeft op de studietoeslag, hoe hoog de toeslag is en of u deze per maand of per jaar krijgt uitgekeerd. Neem voor meer informatie contact op met ons als Uitvoeringsorganisatie BBS, of gebruik voor het aanvragen van de de studietoelage het formulier 'Aanvraag bijzondere bijstand'

Formulier aanvraag bijzondere bijstand (pdf, 69 KB)

Geen uitkering?

Ontvangt u geen uitkering van Uitvoeringsorganisatie BBS vul dan het online meldingsformulier zorg, werk en inkomen (ZWI) in. U heeft hiervoor DigiD nodig.

Heeft u geen DigiD? Dan kunt u ook een melding doorgeven zonder DigiD. Uw persoonsgegevens zijn dan niet vooraf ingevuld.

Melding zorg, werk en inkomen zonder DigiD

Inloggen met DigiD Meldingsformulier ZWI

Een medewerker van BBS zal dan telefonisch contact met u opnemen om na te gaan of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand.

Vergoeding Eigen Risico

Inwoners van de gemeente Baarn en Soest met een laag besteedbaar inkomen kunnen het eigen risico van de zorgverzekering 1x per jaar declareren bij Uitvoeringsorganisatie BBS. Voorwaarde is dat u een minimaal Eigen Risico moet betalen van € 100,-. Wij vergoeden tot het maximale eigen risico van € 385,-. Gebruik hiervoor het formulier 'vergoeding eigen risico zorgverzekering 2022'.

Formulier vergoeding eigen risico 2022 (pdf, 157 KB)

Voorwaarden

 • U woont in Baarn, Bunschoten of Soest
 • U heeft 3 jaar of langer een laag inkomen (100% bijstandsnorm)
 • U heeft geen uitzicht op een beter inkomen en heeft hiervoor voldoende aan gewerkt
 • Uw vermogen is niet meer dan € 6.505,- als u alleenstaand bent of € 13.010,- als u een alleenstaande ouder bent of samenwoont
 • U bent geen student en u woont niet in een verpleegtehuis
 • U heeft een zelfstandig huishouden
 • U bent minimaal 21 jaar en heeft nog niet de AOW gerechtigde leeftijd bereikt

Kreeg u in 2021 individuele inkomenstoeslag?

Dan krijgt u dit jaar het aanvraagformulier thuis gestuurd waarmee u de regeling eenvoudig kunt aanvragen. U krijgt het aanvraagformulier ongeveer 1 jaar nadat u de individuele inkomenstoeslag kreeg in 2021. Voorbeeld: kreeg u de individuele inkomenstoeslag in juni 2021? Dan krijgt u dit jaar eind mei het formulier thuisgestuurd.

Heeft u na 14 maanden het aanvraagformulier toch niet ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Wilt u de individuele inkomenstoeslag voor de eerste keer aanvragen? Gebruik hiervoor het formulier 'individuele inkomenstoeslag'.

Individuele Inkomenstoeslag

Heeft u 3 jaar achter elkaar een inkomen op bijstandsniveau en bent u jonger dan de AOW leeftijd? Dan komt u misschien in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag. Dit is een extra toeslag die u 1 keer in de 12 maanden kunt krijgen.

Formulier individuele inkomenstoeslag (pdf, 118 KB)

Lever het formulier incl. de gevraagde bewijsstukken in bij Uitvoeringsorganisatie BBS.

Minimaregelingen

Baarn

Inwoners van Baarn met een laag inkomen kunnen via het declaratiefonds een vergoeding krijgen voor activiteiten op cultureel, maatschappelijk, sportief en recreatief gebied. U kunt een aanvraag indienen via het online formulier Declaratiefonds aanvragen op de website van de gemeente Baarn.

Soest

Inwoners van Soest kunnen via het Minimafonds Soest een tegemoetkoming krijgen voor sociaal culturele activiteiten. De spelregels hiervoor zijn:

 • Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 130% van de bijstandsnorm.
 • En  uw vermogen mag niet hoger zijn dan € 6.505,00 als u alleenstaand bent en € 13.010,00 als u gehuwd, samenwonend of een alleenstaand ouder bent.

Net als in 2021 zullen wij aan klanten die 12 maanden of langer van ons een bijstandsuitkering ontvangen, de bijdrage uit het Minimafonds 2022 automatisch uitbetalen. Wij doen dit in februari 2022. U hoeft hier niets voor te doen. U ontvangt de bijdrage automatisch op uw rekening.

Aan mogelijk overig rechthebbenden die in 2021 de bijdrage ook hebben ontvangen, wordt het aanvraagformulier automatisch opgestuurd. Dit doen wij eind februari 2022.

Formulier aanvraag minimaregelingen 2022 (pdf, 153 KB)