Tegenprestatie

Tegenprestatie wil zeggen dat iemand die een uitkering ontvangt, iets terug doet voor de maatschappij. De gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest vinden het belangrijk dat iedereen actief is in de samenleving en zich daardoor kan ontwikkelen. Dat kan zijn door betaald te werken, maar als dat (nog) niet lukt, door mantelzorg, vrijwilligerswerk of andere activiteiten te doen die nuttig zijn voor de samenleving.

Als u nog niet actief bent, kunt u bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen of klusjes in de buurt. Als u mantelzorg doet, is dat ook een belangrijke bijdrage. Maar, uw activiteit mag het zoeken naar betaald werk niet in de weg staan.

Wat doen wij?

Wij vragen u welke activiteit u doet of wilt doen. Wij en/ of plaatselijke organisaties kunnen u ondersteunen bij het vinden van vrijwilligerswerk of een andere activiteit.

Wat kunt u zelf doen?

  • U kunt zelf zoeken naar vrijwilligerswerk.
  • U kunt ook bij de Uitvoeringsorganisatie BBS aangeven dat u ondersteuning wilt.