Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk is werk waar u geen loon voor krijgt. Door vrijwilligerswerk doet u werkervaring op en heeft u een zinvolle dagbesteding. De kans op betaald werk kan hierdoor toenemen.

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, mag u in de meeste gevallen vrijwilligerswerk doen. U vraagt hiervoor toestemming bij uw klantregisseur.

Ook als u tijdelijk niet kunt werken is het belangrijk dat u toch blijft meedoen. U kunt dan vrijwilligerswerk doen als onderdeel van een re-integratietraject. Door vrijwilligerswerk doet u werkervaring op en kunt u weer wennen aan een dagritme. De kans op een betaalde baan wordt hierdoor groter. Ook om uw Nederlands te verbeteren kan het nodig zijn om vrijwilligerswerk te doen.

Vactures

Vacatures voor vrijwilligerswerk vindt u bij Steunpunt vrijwilligers Baarn, Balans Buro Vrijwilligerswerk Soest of bij Dienstencentrum De Boei in Bunschoten.

Vrijwilligersvergoedingen

Soms krijgt u voor uw vrijwilligerswerk geld terug voor kosten die u maakt, zoals reiskosten. U mag voor vrijwilligerswerk per maand tot € 210,- en per jaar tot € 2.100,- onkostenvergoeding ontvangen. Dit wordt niet op uw uitkering ingehouden. Krijgt u meer, dan ziet Uitvoeringsorganisatie BBS dit als loon. Als u een onkostenvergoeding ontvangt, moet u die altijd aan ons doorgeven.