Bijstandsuitkering aanvragen

Wilt u een bijstandsuitkering aanvragen? U moet dan in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen.

Aanvragen

Voldoet u aan de voorwaarden en wilt u een aanvraag indienen? Dit is de aanvraagprocedure:

U doet een melding via het online meldingsformulier zorg, werk en inkomen (ZWI). U heeft hiervoor DigiD nodig.

De meldingsformulieren zijn vernieuwd. U ziet het logo van de gemeente Soest. Bent u inwoner van Bunschoten of Baarn? Dan kunt u dit formulier ook gebruiken. Uw melding komt op de juiste plek terecht.

Inloggen met DigiD Meldingsformulier ZWI

Geen DigiD

Heeft u geen DigiD? Dan kunt u ook een melding doorgeven zonder DigiD. Uw persoonsgegevens zijn dan niet vooraf ingevuld.

Melding zorg, werk en inkomen zonder DigiD

Daarnaast moet u zich ook inschrijven als werkzoekende bij het UWV Werkbedrijf. Dat doet u op de website www.werk.nl. Ook als u van mening bent dat u niet in staat bent om te werken, moet u zich toch inschrijven als werkzoekende.

Als wij uw melding hebben ontvangen wordt u uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst Rechten en Plichten. Deze informatiebijeenkomst is verplicht voor iedereen.

Na de informatiebijeenkomst volgt u de dag erna een workshop Werk. Ook deze workshop is voor iedereen die een uitkering aan wil vragen verplicht.

Als u naar beide bijeenkomsten bent geweest krijgt u een intakegesprek met één van onze klantregisseurs. Tijdens dit gesprek wordt uw persoonlijke situatie besproken en krijgt u aanvraagformulieren mee.

Het ingevulde aanvraagformulier met alle bewijsstukken moet u binnen 5 werkdagen inleveren.

Informatie:

Verplichtingen

Als u een aanvraag voor een bijstandsuitkering indient bent u verplicht om er alles aan te doen om zo snel mogelijk weer in uw eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Wij verwachten van u dat u actief solliciteert en meewerkt aan wat wij van u vragen.

Meer informatie hierover vindt u op de pagina 'rechten en plichten inkomen'.